Tips och råd

FAQ, vanliga frågor om renovering

Det finns tecken att uppmärksamma – finns det sprickor i fasaden, mörka fläckar eller vita utfällningar? Ser du rost eller lossnar det bitar av betong eller tegel? Hitta svaren här!

Läs mer »

Vårda era fönster

Alla fönster behöver inte bytas, de kan renoveras istället. Hantverksmässiga fönster är byggda för att hålla länge med rätt underhåll. Det är en god investering för framtiden.

Läs mer »

Tvätta föreningens fasad

En tvättad fasad är ren och snygg, missfärgningar och påväxter försvinner och det syns att fastighetsägarna tar hand om fasaden. Det är ett underhåll som dessutom gör att du håller koll på fasadens skick, och hjälper till att hitta skador i tid.

Läs mer »

Renovera fönster i bostadsrättsförening

Fönster ger fasaden karaktär och kan vara fantastiskt vackra – men fönster ska också vara funktionella. Ett fönster kan sänka månadskostnader för uppvärmning och ventilation, ge dig en skönare nattsömn genom att sänka bullret från gatan och dessutom ge dig bättre inomhusklimat.

Läs mer »

Fasadrenovering för din bostadsrättsförening

En renovering av en fasad innebär att reparera större skador i ytmaterialen, sådant som inte går att fixa med lite underhåll. En renovering är ofta ett stort projekt, och absolut nödvändigt för att fastigheten inte ska få större problem. Fasader har så olika förutsättningar att det inte går att säga hur ofta de behöver renoveras. Däremot är det bra att inspektera den åtminstone var femte år.

Läs mer »

Fasadunderhåll för bostadsrättsföreningar

Fasaden är husets skyddande rustning. Genom att regelbundet undersöka skicket och åtgärda problem på rätt sätt kan du minimera riskerna att drabbas av obehagliga överraskningar.

Läs mer »
Nockrenovering, Birkagatan

När behöver din BRF bygglov?

Byta fönster, måla om eller renovera fasaden? Det finns tillfällen när en bostadsrättsförening behöver bygglov, och det finns andra situationer när det inte behövs. Tumregeln är enkel: kommer utseendet att förändras? Ja, då krävs bygglov.

Läs mer »
Man med skyddshjälm byter tegelstenar i en fasad

Bra att tänka på vid fasadrenovering i en BRF

En fasadrenovering kan kännas som ett stort projekt för en bostadsrättsförening. Det kan vara svårt att veta var man ska börja. Vi ger er tips på vad som är bra att komma ihåg och ha med sig längs med vägen.

Läs mer »
balkong underifrån

Balkongrenovering i bostadsrättsförening

Balkonger har kortare livslängd än själva huset, därför är det viktigt att regelbundet besiktiga skicket för att se om en renovering behövs. Balkongers konstruktion har förändrats genom tiderna och det finns olika svagheter beroende på material och konstruktion. Det är inte alltid skador är synliga för en lekman, men det finns vissa detaljer som man kan vara extra uppmärksam på.

Läs mer »

Värt att veta om balkonger

Balkonger har kortare livslängd än själva huset, därför är det viktigt att regelbundet besiktiga skicket för att se om en renovering behövs. Det är inte alltid skador är synliga för en lekman, men det finns vissa detaljer som man kan vara extra uppmärksam på.

Läs mer »