Balkongrenovering

Balkonger har kortare livslängd än själva huset, därför är det viktigt att regelbundet besiktiga skicket för att se om en renovering behövs.

En balkong fyller en viktig funktion för de boende. Dels erbjuder den ett extra rum och utomhusvistelse i hemmet, dels kan den vara en estetisk detalj till fasaden. Balkongers konstruktion har förändrats med tiden, det finns olika svagheter beroende på material och konstruktion. Det är inte alltid skador är synliga för en lekman, men det finns vissa detaljer som man kan vara extra uppmärksam på. En balkong bör besiktigas vart 5:e år. Om inga skador är synliga bör de ändå renoveras på grund av naturligt slitage.

Äldre balkonger bör besiktigas på regelbunden basis. Det som är viktigast att undersöka är tecken på fukt och rost. Se efter om färgen börjat flagna på undersidan, och om betongen har börjat spricka eller vittra. Det syns lättast i framkanten och i hörn, där ibland delar av armeringsjärnen blivit synliga.

kopparbalkonger
batterigatan_balkonger

När fukt tränger in i betongen kan armeringsjärnen börja rosta inifrån, vilket leder till rostsprängning och att armeringens hållbarhet försämras på sikt. När rosten expanderar börjar betongen gå sönder, vilket kan leda till att betongbitar lossnar och ramlar ned. Det påverkar sällan bärigheten till en början, men om delar lossnar bör du snarast se till att det åtgärdas. Fallande bitar kan utgöra en fara för förbipasserande, och med tiden kommer även hållfastheten att försvagas. Betongen kan även drabbas av frostsprängningar om det trängt in vatten som sedan fryser.

Hampus Letbäck

Med vårt grundmurade kunnande inom material, tekniker och stilar är vi samlare och bärare av viktig kunskap. När det behövs jobbar våra duktiga hantverkare också nära specialister och byggnadsantikvarier för att nå bästa möjliga resultat.

Kontakta oss om du vill ha hjälp att inspektera eller åtgärda din fasad.

Relaterade projekt