Balkongrenovering i bostadsrättsförening

Balkonger har kortare livslängd än själva huset, därför är det viktigt att regelbundet besiktiga skicket för att se om en renovering behövs. Balkongers konstruktion har förändrats genom tiderna och det finns olika svagheter beroende på material och konstruktion. Det är inte alltid skador är synliga för en lekman, men det finns vissa detaljer som man kan vara extra uppmärksam på.

1 juli 2020 •

En balkong fyller ofta en viktig funktion för de boende. Dels ger den ett extra rum i hemmet och ett enkelt sätt att komma utomhus, dels kan balkongen vara en estetisk detalj till fasaden. Dessutom kan en balkong öka värdet på lägenheterna i en bostadsrättsförening.

Inspektera regelbundet

När balkongerna är omkring 30 år gamla bör de börja besiktigas på regelbunden basis. Det som är viktigast att undersöka är tecken på fukt och rost. Se efter om färgen börjat flagna på betongen, och om betongen har börjat spricka eller vittra. Det syns lättast i framkanten och i hörn, där ibland delar av armeringsjärnen blivit synliga. När fukt tränger in i betongen kan armeringsjärnen börja rosta inifrån, vilket leder till att armeringens hållbarhet försämras på sikt i och med rostsprängning av betongen. När rosten expanderar börjar betongen gå sönder, vilket kan leda till att betongbitar lossnar och ramlar ned. Det påverkar sällan bärigheten till en början, men om delar lossnar bör du se till att det åtgärdas så snart som möjligt. Fallande bitar kan utgöra en fara för förbipasserande, och med tiden kommer även hållfastheten på hela balkongen att försvagas.

Balkongens svaga punkter

Betongen kan även drabbas av frostsprängningar om det trängt in vatten som sedan fryser. En annan svag punkt på balkonger är där räcket möter betongplattan. Undersök om balkongräcket har börjat rosta.

Loftgångar är också balkonger

Trots att man kanske inte tänker på det är loftgångar också en slags balkonger. De är ofta konstruerade på samma sätt och har samma svaga punkter. Loftgångar som går längs med huskroppen och leder fram till hemmen i ett flerfamiljshus belastas dagligen, oavsett årstid och väderlek. En balkong som är i dålig skick skulle en boende kunna låta bli att gå ut på, men en loftgång precis utanför ytterdörren kommer belastas belastas oavsett skick. Därför är det viktigt at komma ihåg att titta närmare även på dem.

Tecken på att balkongen behöver renoveras:

  • Betongplattan har börjat spricka, vittra och smula
  • Bitar kan lossna
  • Färgen på betongen har börjat flaga
  • Du kan se armeringsjärnen i konstruktionen
  • Balkongräcket är rostigt

Balkonger utsätts för ett naturligt slitage över åren och kan behöva renoveras även om det inte finns synliga skador.

Vi på O.A Tobiason har gedigen erfarenhet av att både restaurera, återställa och renovera befintliga balkonger, bjälklag och räcken. Vi monterar även nya balkonger som på ett snyggt sätt lyfter fasade och ger ett stort mervärde till de boende. Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]