Värt att veta om balkonger

Balkonger har kortare livslängd än själva huset, därför är det viktigt att regelbundet besiktiga skicket för att se om en renovering behövs. Det är inte alltid skador är synliga för en lekman, men det finns vissa detaljer som man kan vara extra uppmärksam på.

31 januari 2020 •

En balkong fyller ofta en viktig funktion för de boende. Dels erbjuder den ett extra rum och utomhusvistelse i hemmet, dels kan den vara en estetisk detalj till fasaden. Men för att vara säkra bör de inspekteras regelbundet. Hur balkonger byggs och konstrueras har förändrats genom åren. Beroende på material och byggnadssätt kan balkongen ha olika svagheter, och kunniga inspektörer vet vad de ska leta efter vid en besiktning.

Besiktigas regelbundet efter 30 år

När balkongerna är omkring 30 år gamla bör de börja kontrolleras på regelbunden basis. Det som är viktigast att undersöka är tecken på fukt och rost. Se efter om färgen börjat flagna på betongen, och om betongen har börjat spricka eller vittra. Det syns lättast i framkanten och i hörn, där ibland delar av armeringsjärnen blivit synliga.

Rost försämrar balkongens bärighet

När fukt tränger in i betongen kan armeringsjärnen börja rosta inifrån, vilket leder till att armeringens hållbarhet försämras på sikt i och med rostsprängning av betongen. När rosten expanderar börjar betongen gå sönder, vilket kan leda till att betongbitar lossnar och ramlar ned. Det påverkar sällan bärigheten till en början, men om delar lossnar bör du snarast se till att det åtgärdas. Fallande bitar kan utgöra en fara för förbipasserande, och med tiden kommer även hållfastheten att försvagas. Betongen kan även drabbas av frostsprängningar om det trängt in vatten som sedan fryser.

Undersök även om balkongräcket har börjat rosta. Där räcket möter betongplattan är ofta en svag punkt.

En balkong bör besiktigas vart femte år. Om inga skador är synliga bör de ändå renoveras på grund av naturligt slitage.


Balkongerna på bilden sitter på en fastighet vi renoverat på Batterigatan i Göteborg

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]