Vår historia

O.A. Tobiason förenar beprövad byggnadskonst med modern teknik. I över 100 år har vi fört vidare ett hantverkskunnande och hjälpt till att bevara ett kulturarv. Med branschens kunnigaste hantverkare och experter på fasadrenoveringar är vi lika bekväma med att restaurera kulturfastigheter som med att rätta till ett 90-talsbygge. Det är solid kvalitet och hantverkskärlek, från bjälklaget hela vägen ut till fasaden.

 

Byggmästare Oskar Albert Tobiason grundade Byggnadsfirman O.A. Tobiason AB 1907. Idag, mer än 110 år senare, är Byggnadsfirman O.A. Tobiason AB ett vitalt och modernt företag som kombinerar gammal tillförlitlig kunskap med nya arbetssätt. Vi är stolta över vår företagsstruktur som sätter riktiga hantverkare och hantverkskunnandet främst. Vår vision och dagliga strävan är att förbli branschens mest kunniga företag, som kombinerar beprövad byggnadsteknik med modern kunskap och har ambitionen att bli Sveriges mest uppskattade arbetsgivare för de yrkesgrupper vi efterfrågar.

Att tänka nytt i bygg­branschen

Under de senaste åren har vi arbetat fram en platt organisationsstruktur som är unik för ett företag av vår storlek i byggbranschen. Vi tror att branschens traditionella hierarki, där mycket ofta är ”någon annans” ansvar, leder till ineffektivt arbete och ett sämre resultat för kunden. Det är också svårare att förmedla kunskap i en strikt hierarki och speciellt unga hantverkare lär sig oftare att ”bara följa order” snarare än att göra sitt absolut bästa och lära sig nya färdigheter.

Vår lösning på det här problemet blev att föra ledningen närmare verksamheten ute i projekten. Vår ledning, vår administrativa personal, och inte minst våra projektledare spenderar mycket tid ute i fält. Projektledarna möter både arbetsledare, hantverkare och kunden på arbetsplatsen och är alltid nära varje process och situation under projektets gång. Arbetsledare och projektledare arbetar tätt som ett par och löser vardagliga problem tillsammans med hantverkarna.

Vi tog också ett nytt grepp i synsättet på hantverkarna, vår viktigaste resurs. Vi växlade upp vår rekrytering i jakt på branschens bästa hantverkare, och sedan bestämde vi oss helt enkelt för att lita på dem.

På O.A. Tobiason har varje hantverkare friheten att tillsammans med arbetsledare och projektledare bestämma bästa möjliga lösning för sina uppgifter. Med en plattare organisation har det varit enklare för oss att kommunicera ansvar hela vägen ut till varje hantverkare. När både arbetsledare och projektledare är på plats får varje person stå för resultatet av sitt arbete. Detta blev vår lösning på frihet under ansvar i praktiken.

Vi växer snabbt och hos oss finns det utrymme att växa. Hos oss har varje anställd möjlighet att utvecklas och gå vidare till nya utmaningar inom företaget. Vi vet att den praktiska erfarenhet som hantverkare besitter är en ovärderlig tillgång i rollen som arbetsledare eller projektledare.

Resultatet av vår filosofi har blivit en organisation som lär sig mycket snabbare, levererar exceptionellt hantverk till kunderna, och ett stort gäng glada hantverkare som älskar sina jobb och stannar länge.