Fönsterrenovering

Oavsett om du behöver renovera, byta glas eller byta hela fönstret kan vi hjälpa dig.

Var uppmärksam på tidiga tecken på underhållsbehov. Det gör att renoveringar blir mindre kostsamma och kan spara kostnader för uppvärmning och ventilation, minska buller och ge dig ett bättre inomhusklimat. Hantverksmässiga fönster är byggda för att hålla länge med rätt underhåll. De är en god investering för framtiden.

Floda säteri fönster

Att renovera eller byta fönster? Äldre, vackra fönster behöver inte bytas för att minska på energiförbrukning eller sänka ljudnivån. Samma förbättringar kan åstadkommas med en förstklassig renovering utan att utseendes påverkas. Äldre träfönster är ofta tillverkade av material med hög kvalitet. De är ofta värda att bevara och är konstruerade på ett sätt som tillåter reparationer.

Röta i karmar eller fönsterbågar uppkommer när fukt eller vatten tränger igenom byggnadens klimatskydd men inte hinner torka eller dunsta i samma utsträckning. Det kan bero på att fönster eller fasad har renoveringsbehov, men kan också komma sig av fel i konstruktion av över- och underbleck. Det går ofta att renovera även illa åtgångna fönster – rötskadade delar kan bytas och fel och brister åtgärdas. Med olja och rätt färg ser de sedan som nya ut.

Fönster och fasad på södra vägen
Hampus Letbäck

Med vårt grundmurade kunnande inom material, tekniker och stilar är vi samlare och bärare av viktig kunskap. När det behövs jobbar våra duktiga hantverkare också nära specialister och byggnadsantikvarier för att nå bästa möjliga resultat.

Kontakta oss om du vill ha hjälp att inspektera eller åtgärda din fasad.

Relaterade projekt