Bjälklagsrenovering

Vi återställer bjälklag på ett grundligt och långsiktigt sätt, med hänsyn till fastighetens ursprungliga konstruktion och utseende.

Vi tar inga genvägar, utan vet precis vilken typ av arbete olika situationer kräver. Vårt hantverk är genomgående professionellt och omsorgsfullt. När vi utför en bjälklagsrenovering tar vi hänsyn till byggnadens material och konstruktion, och ser till att byggnaden hantverksmässigt och kvalitetsmässigt återställs till ursprungligt skick.

Huskonstruktioner kan angripas av olika typer av rötsvamp eller mögel. Angreppen kan vara skadliga för såväl fastigheten som människorna som bor där.

Fuktskador kan vara svårt att upptäcka, men med regelbunden inspektion av fastigheten ökar chanserna att finna dem i tid. Framför allt är det viktigt att åtgärda snabbt och på rätt sätt eftersom fuktproblem kan leda till större problem, som mögel och hussvamp och därmed hålla återställningskostnaderna nere.

Med vårt grundmurade kunnande inom material, tekniker och stilar är vi samlare och bärare av viktig kunskap. När det behövs jobbar våra duktiga hantverkare också nära specialister och byggnadsantikvarier för att nå bästa möjliga resultat.

Kontakta oss om du vill ha hjälp att inspektera eller åtgärda din fasad.

Briljantgatan renovering av bjälklag

Relaterade projekt

Sveagatan, Majorsgatan

Fasa­d­re­no­ve­ring på hörn­fas­tig­he­ten Sveagatan/​​Majorsgatan.

Läs mer »