Bra att tänka på vid fasadrenovering i en BRF

En fasadrenovering kan kännas som ett stort projekt för en bostadsrättsförening. Det kan vara svårt att veta var man ska börja. Vi ger er tips på vad som är bra att komma ihåg och ha med sig längs med vägen.

1 juli 2020 •

Eftersom en fasad generellt behöver renoveras väldigt sällan är det inte konstigt om de som sitter i bostadsrättsföreningens styrelse saknar erfarenhet av liknande projekt. Därför har vi gjort en lista på saker som är bra att tänka på när det närmar sig en renovering.

Be en expert inspektera fasaden

Först och främst: Har ni hittat skador på fasaden som ni är osäkra på? Se till att någon med expertis kommer och kollar närmare på er fasad. Det är inte säkert att den måste renoveras, kanske är skadorna ofarliga och allt som behövs är korrekt underhåll. Vi på O.A. Tobiason kan hjälpa er att se över fasaden kostnadsfritt Läs mer på Fasadkollen.

Skaffa en byggledare

Om det har konstaterats att det faktiskt krävs en renovering är det dags att skaffa en kunnig byggledare. Byggledare skapar en handling över vilket arbete som behöver utföras. Det är den person som leder renoveringsprojektet för er räkning och som för bostadsrättsföreningens talan gentemot entreprenören som utför själva renoveringsarbetet.

Byggledaren skulle kunna vara vem som helst, det måste inte vara en person som ni anlitar utifrån. Men vi rekommenderar varmt att personen ifråga ska vara en sakkunnig person som är har erfarenhet av att vara byggledare.

En byggledare ska hålla koll på föreningens kostnader och är en person renoveringsföretaget kan bolla med ifall någonting nytt dyker upp under arbetets gång.

Vi kan tipsa om kompetenta, professionella byggledare som O.A. Tobisson samarbetet med i tidigare projekt om ni vill ha hjälp med att anlita pålitliga personer.

Upphandla en totalentreprenör

Sedan är det dags att upphandla en totalentreprenör som driver hela arbetet och ser till att det finns underentreprenörer. O.A. Tobiason är en sådan totalentreprenad. Det är vanligt att man tar in åtminstone tre offerter och jämför dem. Se till att samma saker och moment är medräknade på de olika offerterna.

Information i god tid till de boende

I mycket god tid innan renoveringen drar igång bör bostadsrättsföreningen gå ut med information till alla boende. Vi hjälper gärna till och skriver den informationen och berättar hur och när olika arbeten kommer att utföras.

Det är viktigt att få igång ett informationsflöde till de boende tidigt så att de har möjlighet att lyfta sina frågor i god tid.

Byggmöten regelbundet

När arbetet är igång har vi byggmöten varannan vecka. Det är byggledaren som håller i dem och för protokoll. Ofta är någon i styrelsen med också. Givetvis är arbetsledaren och relevant personal från totalentreprenaden med på mötet. På mötet pratar vi om hur arbetet går, om någonting nytt har dykt upp och hur det ska hanteras.

I samband med mötet ska styrelsen eller byggledaren skicka ut uppdateringar till de boede om hur arbetet fortskrider.

En vecka för att åtgärda fel

När arbetet är färdigt ska det besiktigas. Efter det har vi en vecka på oss att åtgärda eventuella anmärkningar.

Allt är klart – ställningen tas ner

När allt är klart tas byggställningen ner och vi utför en avslutande städning.

Det blir ett slutmöte där det överlämnas en bygghandling och underhållspärm med vilka arbeten som utförts, alla egenkontroller som byggarbetarn gjort och vilka material som använts.

Entreprenaden godkänns och bostadsrättsföreningen har en fin och väl omhändertagen fastighet.

Gången vid en fasadrenovering hos en bostadsrättsförening

  • Expert konstaterar renoveringsbehov på fasaden
  • Bostadsrättsföreningen skaffar en byggledare
  • Offerter tas in och totalentreprenad upphandlas
  • De boende informeras i god tid om hur arbetet kommer att gå till och om de kommer att påverkas
  • Arbetet startar
  • Varannan vecka har byggledare och totalentreprenad, plus någon från styrelsen, byggmöte och pratat om arbetet
  • Arbetet är färdigt och besiktigas
  • Eventuella anmärkningar åtgärdas inom en vecka
  • Slutmöte där entreprenaden godkänns och bygghandling och underhållspär överlämnas

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]