Fasadrenovering för din bostadsrättsförening

En renovering av en fasad innebär att reparera större skador i ytmaterialen, sådant som inte går att fixa med lite underhåll. En renovering är ofta ett stort projekt, och absolut nödvändigt för att fastigheten inte ska få större problem. Fasader har så olika förutsättningar att det inte går att säga hur ofta de behöver renoveras. Däremot är det bra att inspektera den åtminstone var femte år.

2 juli 2020 •

Med rätt underhåll kan en fasad hålla i hundratals år. Men förutsättningar, placering, väder och vind gör att det fasaden behöver en renovering lite oftare än så. Om fasaden renoveras på ett ordentligt sätt och av kunniga hantverkare är det dock inte någonting som behöver göras ofta.

Det är omöjligt att säga hur ofta en fasad behöver renoveras. Det är individuellt. Däremot behöver fasader inspekteras åtminstone vart femte år, och beroende på material finns det saker – problemområden – att hålla utkik efter.

Fasadens svaghet

Gemensamt för alla fasade är att svagheten sitter där materialet bryts. En hel vägg utan några detaljer eller utsmyckning har inga uppenbara svagheter, men sitter där ett fönster är det där du ska börja kolla. Hur ser materialet runt fönstret ut, hur är fogarna, putsen eller träet? Titta där olika material möts, där räcken eller rännor är fästa. Där är det störts risk att slitaget syns först – oavsett fasadtyp.

Trä

En träfasad kan få torrsprickor där fukt kan tränga in. Man vill ha en så tät fasad som möjligt. Vid en renovering lagar vi upp torrsprickor, tar bort ruttet trä och byter ut de bitar som är angripna av röta eller utsatta för allt för mycket sol, väder och vind. Träet skrapas ch ändträ oljas.

Tegel

På en fasad av tegel bör man hålla koll på fogarna. De ska inte trilla ut, de ska inte kännas smuliga eller vara som sand när du tar på dem. Tegelstenarna kan få sprickor, vilket också är ett varningstecken.

Puts

Eftersom det finns lika sorters puts och tekniker för putsade fasader, finns det även olika problemområden. Men på puts ska man generellt titta efter sprickor. Vi knackar upp dem och lagar dem.

Det är relativt vanligt att puts är målat med plastfärg, vilket är fel sorts färg gör underlaget. Det stänger in putsen och kan ge upphov till fuktproblem. Om putsen är målaad med plastfärg måste vi göra en kemisk behandling av färgen för att få bort den. Efter det kan vi istället sätta dit en öppen färg som andas.

Är fukt alltid dåligt?

Fukt kan innebära stora problem, som mögel och svamp. men fukt är inte alltid ett problem. Fukt tar sig alltid in i fasaden, och de flesta material innehåller en viss mängd vatten. Vattnet har goda isolerande egenskaper, det isolerar och håller kyla. Det viktiga är att fukten inte stängs inne, utan att vattnet kan vandra på ett naturligt sätt.

Varför renovera?

Men om fasader kan hålla i hundratals år – varför ska er BRF ta tag i en fasadrenovering? Det är ofta ett stort projekt som kan bli kostsamt. Jo, en fasadrenovering behöver man ta tag i eftersom ett litet problem på utsidan kan innebära, eller växa till betydligt större problem innanför ytskiktet. Det kan innebära fukt i bjälklag, mögel inne i lägenheterna och fastigheterna tappar isolervärde i väggarna.

Sköt underhållet och slipp fasadrenoveringen

Det går dock att undvika en fasadrenovering. Det görs genom kontinuerligt och korrekt underhåll. Om de små problemen åtgärdas i tid finns det inget bäst-före datum på en fasad. Det krävs dock att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt och med rätt produkter. Det kommer att spara både pengar och tid i längden – och ge er en hållbar och välbevarad fastighet.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]