Hussvamp

Det finns ett trettiotal olika typer av svampar som kan få fäste i hus och deras sporer sprids med luften. Det som skiljer hussvamp från alla andra rötsvampar, är att den kan angripa torrt virke genom att själv sörja för transporten av den livsviktiga fukten från en källa flera meter bort till den plats där den är sysselsatt med att bryta ned virket. Äkta hussvamp är en biologisk nedbrytare vars skadeangrepp går att jämföra med skador från en brand.

Det latinska ordet för hussvamp, Serpula lacrymans, betyder (ungefär) ”den krypande eller den gråtande”. Hussvampen är en aggressiv brunrötesvamp som ligger latent i merparten av alla hus som är byggda av trä, i synnerhet om där finns en tendens till fukt.

Hussvamp kan vara svårt att upptäcka eftersom den ofta växer dolt i krypgrunder, bjälklag, ihåligheter i murade väggar, i träväggar eller under golvbeläggningar.

Äkta hussvamp har så kallade fruktkroppar som vanligtvis är gulgrå eller rödbruna. De bildar även en kakliknande form som ramas in av en vit kant. På ovansidan, som är lätt skrovlig, bildas brunfärgat pulver.

Behandling av hussvamp innebär vanligtvis att man tar bort och ersätter det infekterade materialet. Det kan också krävas att man behandlar det kvarvarande träet med svampdödande medel för att förhindra ytterligare spridning.

För att förebygga hussvamp är det viktigt att hålla huset torrt och välventilerat, eftersom fuktiga förhållanden främjar svampens tillväxt. Det är också viktigt att snabbt åtgärda läckor eller fuktintrång i huset för att förhindra fuktuppbyggnad och möjlig tillväxt av hussvamp.

I samband med nedbrytning utsöndrar hussvampen även en viss mängd oxalsyra som, för att svampen ska överleva, måste neutraliseras. Det sker med hjälp av kalk, vilket är anledningen till att hussvamp även kan förekomma i anslutning till murade väggar och i murverk som skorstenar och liknande.

Äkta hussvamp är den enda svamptypen som klarar av att växa igenom en tegelvägg och angripa oorganiska material, exempelvis fogbruk och gips.

Huskonstruktioner kan angripas av olika typer av rötsvamp eller mögel. Angreppen kan vara skadliga för såväl fastigheten som människorna som bor där.

Fuktskador kan vara svårt att upptäcka, men med regelbunden inspektion av fastigheten ökar chanserna att finna dem i tid. Framför allt är det viktigt att åtgärda snabbt och på rätt sätt eftersom fuktproblem kan leda till större problem, som mögel och hussvamp och därmed hålla återställningskostnaderna nere.

Med vårt grundmurade kunnande inom material, tekniker och stilar är vi samlare och bärare av viktig kunskap. När det behövs jobbar våra duktiga hantverkare också nära specialister och byggnadsantikvarier för att nå bästa möjliga resultat.

Kontakta oss om du vill ha hjälp att inspektera din fastighet.