Renovering

Vi på byggnadsfirman O.A. Tobiason har i generationer renoverat både vanliga och ovanliga byggnader i Göteborg med omnejd. 

 

Många förknippar oss med restaureringar av kulturbyggnader, och av Q- och K-märkta hus. Men vi är faktiskt lika bekväma med att rätta till 90-talsbyggen och rusta upp miljonprogram. Skansen Lejonet (granit, sent 1600-tal), Kapellplatsen 2 (tegel och putsade pilastrar, 1920-tal) och Göteborgsoperan (puts, 1990-tal) är bara tre exempel som visar på vår spännvidd av fasadrenoveringar.

För att lämna vidare ett snyggt resultat som håller länge behövs det kunskap, noggrannhet och rätt materialval. Med vårt grundmurade kunnande inom material, tekniker och stilar är vi samlare och bärare av viktig kunskap. Om din fasad är i behov av renovering, balkongerna behöver granskas eller renoveras, taket lagas eller fönstren underhållas – då ska du prata med oss på byggnadsfirman O.A. Tobiason.

Man med skyddshjälm byter tegelstenar i en fasad
Hampus Letbäck

Med vårt grundmurade kunnande inom material, tekniker och stilar är vi samlare och bärare av viktig kunskap. När det behövs jobbar våra duktiga hantverkare också nära specialister och byggnadsantikvarier för att nå bästa möjliga resultat.

Kontakta oss om du vill ha hjälp att inspektera eller åtgärda din fasad.

Relaterade projekt

Drottningpassagen Fasaderna

Drott­ning­pas­sa­gen be­lä­get vid Söd­ra Hamn­ga­tan, Kors­ga­tan samt Drottninggatan.

Läs mer »

Sveagatan, Majorsgatan

Fasa­d­re­no­ve­ring på hörn­fas­tig­he­ten Sveagatan/​​Majorsgatan.

Läs mer »

Unik mosaik på Kaserntorget

1956 upp­för­des det­ta tids­ty­pis­ka byg­get på hör­net mel­lan Ka­sern­tor­get och Kungs­ga­tan. Vi fick i upp­drag att re­no­ve­ra fa­sa­den. Det är en unik bygg­nad med sto­ra fält av li­la­me­le­rad mo­sa­ik un­der var­je fönster.

Läs mer »