Fasadrenovering i Göteborg

Fasadtyp, konstruktion och fastighetens läge påverkar hur och hur ofta renoveringar behöver göras. På västkusten och i Göteborg har vi dessutom skurar och salta vindar som är påfrestande för fastighetens skalskydd. 

Klimatskydd i Göteborg

Det västsvenska klimatet, med värmeböljor och köldknäppar – och däremellan ett rått och blåsigt väder som för med sig mycket salt från havet – sliter hårt på din fastighet. Vi hjälper dig att renovera fasaden och trygga fastighetens klimatskydd.

Kranar i Göteborgs hamn i dimma
Renovering, putsade detaljer vid takfot

Byggnadsfirman O.A. Tobiason har i generationer gjort fasadrenoveringar av både vanliga och ovanliga byggnader i Göteborg med omnejd. Vi förknippas ofta med restaurering av k-märkt och kulturbyggnader, men är lika bekväma med att rätta till 80-talsbyggen och rusta upp miljonprogram. Skansen Lejonet (granit, sent 1600-tal), Kapellplatsen 2 (tegel och putsade pilastrar, 1920-tal) och Göteborgsoperan (puts, 1990-tal) är tre exempel som visar på vår spännvidd.

Fasad på Aschebergsgatan i Göteborg

Bläddra bland våra fasadrenoveringar i Göteborg

Till våra projekt

När är det dags att renovera fasaden?

Det kan vara svårt att veta när det är dags att renovera fasaden eller göra om fasadputsen. Beroende på fasadtyp, konstruktion och fastighetens läge behöver det göras med olika intervall. På västkusten och Göteborg har vi dessutom salta vindar och många skurar som kan påverka renoveringsbehovet i det långa loppet.

Det första man kan göra är att fundera på när fasaden senast blev renoverad, och vilka åtgärder som vidtogs då. Om fastigheten har en underhållsplan är den ett bra ställe att börja vid. Men det är inte alla fastigheter som har en aktuell och detaljerad underhållsplan. Då återstår det att granska fasaden efter tecken på slitage och underhållsbehov. Det kan dock vara svårt för en lekman. Att avgöra vilket skick en fastighet faktiskt är i kräver erfarenhet och ett tränat öga. Det här är kunskap kring fasader, fasadputs och renoveringar som vi på Byggnadsfirma O.A. Tobiason byggt upp och samlat på oss under mer än ett århundrade av byggarbete i Storgöteborg. Det är något vi är väldigt stolta över och gärna delar med oss av.

Längre ner på den här sidan, och under Dags att renovera?, bjuder vi på mycket kunskap om hur en fasadrenovering går till och vilka tecken du som fastighetsägare eller fastighetsansvarig ska vara extra uppmärksam på.

Underhåll lönar sig

Hur har fasaden blivit underhållen genom åren? Är fastigheten väl omhändertagen av någon med kunskap om grundmaterialen i huset, och som skött underhållet med korrekta produkter? Så bra! Det är det bästa utgångsläget. Med ett gott underhåll har fastigheten goda förutsättningar, men en renovering kommer ändå behöva göras förr eller senare. En fasadrenovering krävs för att bibehålla det skydd som fasaden ger och för att se till att fastigheten håller i minst lika många år till. På O.A. Tobiason arbetar vi med kunnighet och erfarenhet. Vi rustar upp fastigheterna, restaurerar varsamt gamla detaljer och renoverar fasader, tak, bjälklag och fönster på ett hållbart sätt som vårdar byggnaden.

Och för att kunna ta ett beslut om huruvida en fasadrenovering är nödvändig krävs att en person med expertkunskap kommer till fastigheten och tittar på fasaden. Just det kan vi hjälpa dig, din bostadsrättsförening eller ditt företag med.

Mer än renovering

Underhåll och renovering hänger samman, det är åtgärder du tar hjälp med för att försäkra dig om att fastighetens klimatskydd – fasaden, taken, fönster och så vidare – behåller sin funktion. Rätt underhållna och konstruerade skyddar de mot väder och vind och ger ett behagligt inomhusklimat. Men när vi renoverar äldre fasader, som till exempel Kungsportsavenyen 2 i Göteborg, handlar det ibland lika mycket om restaurering. Det betyder att vi återställer något till sitt ursprungliga utseende eller funktion, i det här fallet hela fasaden, delar utav den eller vissa detaljer. En restaurering har ofta ett högt estetiskt värde. Vi återskapar hela eller nyproducerar delar av fönster som är bortom räddning eller helt enkelt bytts mot “underhållsfria” bågar som inte går att renovera. Detta gör vi på plats i vår verkstad i Göteborg tillsammans med vårt systerföretag Kålltorps Glasmästeri.

Det som kallas underhållsfria fönster senare påverkar ofta fasadens utseende rejält eftersom fönsterbågar av äldre snitt ofta har en helt annan karaktär. Den nyare sortens fönster har ofta tjockare och bredare karm och båge jämfört med äldre fönster. De har istället smäckrare bågar, mer livfulla glas, större ljusinsläpp och en stil som passar ihop med fastighetens originaluppförande. Du kan läsa mer om vad vi kan åstadkomma när det kommer till fönster här.

Kinesiska konsulatets fasad i Göteborg
Korsgatan 3, fasadskiss från arkiven
Fönster och fasad på södra vägen

Om du blickar upp mot fasaderna i Göteborg kommer du snart se fasader med rikligt med ornament och maskaroner. En utsmyckad fasad i puts, tegel eller sten förändras när den vittrar och utsätts för tidens och vindens tand. Då kan vi på O.A. Tobiason med varsam hand återskapa och återställa dess ursprungsutseende. Ibland behöver vi börja med ett detektivarbete i arkiv, bland ritningar och gamla bilder. I vårt egna gjuteri i Göteborg kan vi ta fram formar för att gjuta hela eller delar av ornament, utsmyckningar, stuckaturer, pilaster med mycket mera: Avgjutningarna kan vara avsedda för både utomhusfasad och inomhus till tak, trappor och andra installationer i renoveringar och restaureringar vi genomför.

Det är också vanligt att fasader vid tidigare renoveringar har ersatts med nya material eller täckts med skivor. Vad som gjorts beror helt på den aktuella tidsperiodens ideal, kunskaper och behov när det gäller energiåtgång och funktion. Vanliga exempel är plåtar eller skivmaterial utanpå tegel- eller träfasader, med eller utan tilläggsisoleringar. Ibland är detta väl utfört, men det kan vara rent skadligt för en fasad. Om fel fasadtyp hamnar utanpå ett hus som är konstruerat för exempelvis självdrag, så spelar det ingen roll om arbetet är gjort med gott hantverk och bra material – husets inre tar skada av att fukt och fuktig luft stannar kvar där den inte ska vara.

Fasader som andas eller är täta

Klimatskyddet, klimatskalet, miljöskyddet eller regnkappan? Fasaden kan kallas och liknas vid olika ord, men poängen är förstås att den ska stå emot alla väderväxlingar som huset utsätts för. På vilket sätt den står emot skiljer sig dock åt. Precis som med regnjackor kan fasader vara täta och inte släppa igenom en droppe så länge det inte uppstår hål eller slitage. Men de kan också vara av typen som andas, riskerar att släppa in någon droppe då och då men i gengäld släpper ut minst lika mycket. Och de torkar fort. Det är här kopplingen mellan val av fasad och byggnadens underliggande konstruktion är så viktig. I ett modernt passivhus ska den mekaniska ventilationen ta hand om allt luftutbyte och transport av fukt. Då ska fasaden hålla tätt så att ingen värme släpps ut och ingen väta in. Men andra hus, exempelvis äldre hus med fasad av trä, puts, sten eller tegel är poängen med fasaden att den ska släppa ut och in fukt – andas. En sådan fasad ska ha en isolering som i sin tur också kan transportera fukt och luft, och som klarar det så länge inte fukten stannar kvar för länge och röta kan uppstå.

Vanliga problem med fasader

Beroende på när din fastighet är byggd finns det olika problem som kan dyka upp. Inte bara på grund av fastighetens ålder – för åldern är givetvis en viktig faktor när det kommer till renoveringsbehov – utan snarare på grund av byggnadsstil och hantverkstraditioner. Vilka material användes och hur gick det till när fastigheten restes. När vi kommer ut och tittar på din fasad vet vi oftast redan innan vilka problem som kan gömma sig och vad till exempel en spricka i putsen egentligen ska vara ett tecken på.

Men det finns givetvis tecken du själv kan hålla koll på. Ett område där de första tecknen ofta dyker upp är där två olika material bryts. Där sitter ofta fasadens svaghet. Det kan vara där fönster bryter fasaden, eller där balkongen är fäst eller där ett räcke sitter. En fasad som är helt slät, utan några element som bryter av, har inte samma svagheter – men den är inte heller en särskilt vanlig syn på stan. Fönster och dörrar hör till de allra flesta ytterväggar, åtminstone när det gäller bostadshus.

När det gäller tegelfasader ska du titta efter hur tegelstenen sitter. Är linjerna lika raka som de alltid varit? Ett vanligt problem, och det gäller även hus som byggdes under 1900-talets andra hälft, är att raden med tegelsten som sitter ovanför fönstren har sjunkit ned lite. Tegelbalken bildar en svag hängmatta och behöver bytas ut och rustas upp.

Om ytskiktet på teglet lossnar eller smular sönder när du knackar på det är det frostskadat. Det påverkar bärigheten i väggen eftersom en stor del av stenen eventuellt bara är lösa smulor som kan trilla ner när som helst.

Är det istället bruket som smular sönder och har blivit som sand innebär det också ett renoveringsbehov. Finns det inte bruk som håller uppe alla tegelstenar säger det sig självt att väggen behöver en renovering för att hålla ihop.

På fasader av puts ska du titta efter sprickor och färgskiftningar. Ofta uppkommer de just där olika material möts. Titta även efter vilken färg putsen är målad med. Relativt ofta är puts målad med plastfärg, men materialet behöver kunna andas och därför är plastfärg helt fel.

Trä behöver också kunna andas, välj fasadfärg noga. Fins det sprickor i träet där fukt kan tränga in? Det behöver åtgärdas - men samtidigt är det väldigt viktigt att inte stänga in eventuell fukt som redan tagit sig in i fasaden. Det kan skapa rötskador och mögel som sätter sig längre in i huset. Träet ska se friskt ut, inte kännas blött och inte gå sönder när du tar i det. Ändträ och materialmöten är vanliga svaga punkter för träfasader.

Fasaden är dock mer än bara väderskydd. Det är hantverk, kulturellt arv och ett estetiskt uttryck. Tillsammans med fönster, balkonger, rännor och tak ger hela ytskiktet en sammansatt intryck. Det är värdefullt att bevara fastighetens ursprungliga utseende, restaurera och renovera för ett sätt som passar husets byggnadsstil och samtidigt följa moderna regelverk.

O.A. Tobiason har renoverat fasader och varit i byggbranschen i över hundra år. Vi är stolta över vårt hantverk och har roligt när vi arbetar tillsammans. Vi renoverar fastigheter för att det ska hålla länge, riktigt länge. Det är hållbart för klimatet, för plånboken och för att riktigt hantverk lönar sig.

Floda Säteri – Montessoriskolan har vi renoverat i etapper medan verksamheten varit igång 
Briljantgatan renovering av bjälklag

Fasadrenovering här i Göteborg – hur går det till?

Olika fasadtyper och -konstruktioner kräver som sagt olika metoder och behöver renoveras och underhållas olika ofta. Vi gör alltid grundliga inventeringar och undersökningar på plats innan vi sätter igång något, för att avgöra metod och omfattning för just ert hus. Efter det rekommenderar vi hur mycket av fasaden som måste lagas och på vilket sätt. Kanske räcker det med ett tegelfogsbyte och byte av vissa trasiga stenar? Eller så behöver faktiskt hela fasaden putsas om. Vi kan också komma till rekommendationen att byta ut fasadmaterialet, då det är fel för huset.

Oavsett så är vi genomtänkta och professionella i våra förlag, så du kan känna dig trygg som representant för en bostadsrättsförening eller fastighetsbolag.

Men inte bara själva fastigheterna skiljer sig åt sinsemellan – omgivningen i Göteborgsregionen ställer stora krav på lyhördhet och anpassningsförmåga hos byggentreprenörer. Vi på O.A. Tobiason har många goda referenser från omfattande renoveringar där särskild hänsyn måste tas till verksamheter i nära anslutning till, eller till och med i, byggnaderna vi renoverar. Det gäller stadens paradgata, bostadsrättsföreningar med förskolor eller affärsverksamhet i bottenplan – ja hela skolor som fortsätter så nära vanligt som det bara går när vi samsas om tiden och utrymmet.

Kulturfasader, Q- och K-Märkta hus

Har man turen att bo i eller äga ett hus med maskaroner, valv, kvadrer eller skulpturer är det kanske inte så lätt att veta vart man ska vända sig när det behöver renoveras, lagas eller restaureras. Den här typen av fasader ställer stora krav på utförandet. Det ställer också krav på att använda rätt material och metod för att restaureringen av ett väl utsmyckat hus ska bli lyckad. Här jobbar vi med specialiserade hantverkare och anpassade verktyg för att på ett varsamt sätt förbättra husets standard med bibehållen charm.

Vi har långvarig erfarenhet av att renovera kulturbyggnader, K- och Q-märkta hus och kyrkor, offentliga byggnader och bostadsrättsföreningar.

Relaterade projekt

Unik mosaik på Kaserntorget

1956 upp­för­des det­ta tids­ty­pis­ka byg­get på hör­net mel­lan Ka­sern­tor­get och Kungs­ga­tan. Vi fick i upp­drag att re­no­ve­ra fa­sa­den. Det är en unik bygg­nad med sto­ra fält av li­la­me­le­rad mo­sa­ik un­der var­je fönster.

Läs mer »