David Ståhl, VD O.A. Tobiason

David Ståhl

David Ståhl är VD vid O.A. Tobiason

Personal till byggserviceavdelningen

Vi behöver fler duktigt folk till vår byggserviceavdelning! Här är ingen dag den andra riktigt lik, problemlösare och ”multikonstnärer” är därför särskilt välkomna att söka.

Läs hela artikeln »

Värt att veta om balkonger

Balkonger har kortare livslängd än själva huset, därför är det viktigt att regelbundet besiktiga skicket för att se om en renovering behövs. Det är inte alltid skador är synliga för en lekman, men det finns vissa detaljer som man kan vara extra uppmärksam på.

Läs hela artikeln »

Ta hand om bostadsrättsföreningens fasad

Fasaden är husets skyddande rustning. Genom att regelbundet undersöka skicket och vidta förebyggande åtgärder kan du minimera riskerna att drabbas av obehagliga överraskningar.

Läs hela artikeln »

Fukt är den vanligaste orsaken till problem

Fukt är den vanligaste orsaken till husproblem – 80 % av skador som drabbar hus och byggnader går att relatera till fukt. Förutom fuktskador kan de leda till skador som mögel, röta eller äkta hussvamp.

Läs hela artikeln »

Zlatan Kuzelj

Zlatan är arbetsledare för ett murarteam. Han kommer ursprungligen från Bosnien, där han började som murare i kusinens företag som 16-åring. Han har arbetat med mureri sedan dess, förutom när kriget pågick i hans hemland och när han först kom till Sverige, då han under några år jobbade på fabrik.

Läs hela artikeln »

Peter Tiedemann

Peter jobbar som murare på Tobiasons egna gjuteri. Anna gjorde sin praktik hos Peter och jobbade på Tobiason 2014–2018. Peter började jobba som betongarbetare under slutet av 70-talet och var då bland annat med och byggde Landvetters flygfält. Han har jobbat på Tobiason i 19 år.

Läs hela artikeln »

Malin Ingemarsson

Som administratör på O.A. Tobiason får Malin Ingemarsson en inblick i många olika delar av företaget. Hon gör allt från att beställa en t-shirt till arbetaren på bygget till att föra protokoll på ledningsmötet. Och trots att hon fortfarande är ganska ny trivs hon redan väldigt bra.

Läs hela artikeln »

Skicka en spontanansökan! Vi är alltid intresserade av bra folk.

Även om vi inte har utlyst en tjänst som passar dig, är du välkommen att lämna spontanansökan. Vi är alltid intresserade av bra folk!

Läs hela artikeln »

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Södra Hamngatan 19–23 genomför vi renovering av fasaderna på tre innergårdar. Det är både putsade väggar och fasader med gult tegel som renoveras.

Läs hela artikeln »

Tak- och fasadrenovering på Birkagatan 26

Lamellhuset på Birkagatan, Torp i Göteborg har fått sina yttre lager renoverade av O.A. Tobiasson; fasaden, balkongerna, taket. Näst på tur står garageportarna och de kommer att vara den sista biten av upprustningen

Läs hela artikeln »