Aschebergsgatan 36

På Aschebergsgatan 36, i sluttningen ner mot Vasaparken, ligger en sekelskiftesfastighet med putsade balkonger och burspråk. Fönsterbläck och stuprör är i koppar och den gulbeige fasaden är tidsenlig med den tidens svaga kulörer.

13 oktober 2017 •

Under 1800-talet blomstrar Sveriges utrikeshandel. Den rådande industrialiseringen skapar stor efterfråga på Svenska varor som trä, järn och vete. Som Sveriges port till Europa expanderar Göteborg i takt med att handelsfartygens avgångar blir allt tätare. Hamnen växer, staden utvecklas och på hundra år tiodubblas befolkningen. För att klara av den snabba tillväxten tar Göteborgarna klivet över vallgraven och nya stadsdelar träder fram.

Mellan Landala och Vasastaden

Den som färdas längs med Aschebergsgatan idag kan tydligt få en inblick i dåtidens segregation mellan samhällsklasser. På ena sidan, Vasastadens stenhus med vackra detaljer och ornament, ett område byggt för de välbärgade. Bara några hundra meter bort, på andra sidan Aschebergsgatan, syns Landalas charmiga landshövdingehus där den växande arbetarklassen huserade.

Tar man Aschebergsgatan ner från Landala, mot Vasaplatsen, är det en byggnad som sticker ut i mängden. 36:ans gulbeige fasad och koppardetaljer bryter av mot gatans i övrigt dovt brunröda tegelfasader.

Fasadrenovering

O.A. Tobiason anlitades för att renovera fasaden efter att fastighetsägaren upptäckt sprickor i putsen, sprickor som uppkommit även fast en enklare renovering gjorts nyligen. Vi inledde renoveringen i februari 2017 och slutbesiktigade arbetet åtta månader senare.

Under renoveringen togs befintligt putsbruk ner. Tegelfogarna frästes ur och för att minska risken för framtida sprickbildningar förstärktes fogarna med kalkstark, en produkt som återskapar hållfasthetsegenskaper som försvunnit med åren. Ett putsnät fästes mot tegelstommen innan vi putsade om. Nätet fungerar som en armering för putsen och ökar hållfastheten väsentligt. Slutligen målade vi fasaden till originalutseende.

Problem med bakfall på balkonger

O.A. Tobiason fick även uppdraget att renovera fastighetens balkonger där det bildats vattensamlingar mot fasaden. Anledningen var balkongernas bakfall i kombination med endast en brunn som utväg för vattnet. Vi började montera ner träbalkar och tätskikt från balkongerna. Vi stöttade upp med nya balkar och rustade upp balkongerna samt installerade en ytterligare brunn i ytterkanten närmast gatan, så att vattnet kan rinna ut i flera riktningar. I samband med detta byttes och monterades nya stuprör i koppar för att bevara husets karaktär.

Fasadfärg som låter putsen andas

Fasaden har målats med silikatfärg, ett rent mineraliskt färgpulver, utan organiska tillsatser eller pigment. Silikatfärg är en slitstark färg med många fördelar. Till skillnad från andra färger där färgen lägger sig som en hinna utanpå underlaget, förenas silikatmolekylerna med underlaget och blir istället en del av fasaden. Det gör att silikatfärgen sällan flagnar. Andra fördelar är att den klarar av sura luftföroreningar samtidigt som den låter väggarna andas. Det gör att fukt inte stängs inne vilket minskar risken för sprickor i putsen och skador på stommen.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Södra Hamngatan 19–23 genomför vi renovering av fasaderna på tre innergårdar. Det är både putsade väggar och fasader med gult tegel som renoveras.

Läs mer »

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäster Johansgatan 15 i Olskroken har vi genomfört tegelrenovering, total omfogning och renovering av balkong- och loftgångsplattor.

Läs mer »

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två sekelskiftsfasader i Linnéstaden har fått ett lyft. Trots att de skiljer sig åt i utseende ingick de i samma uppdrag tack vare att de har samma fastighetsägare.

Läs mer »