Balkong- och fasad­renovering i Olskroken

O.A. Tobiason renoverar fasad och balkonger på Mintensgatan 3. Tegelbyggnaden uppfördes under senare delen av 40-talet, en tid då balkong var viktigt för att en bostad skulle kännas modern. Men det var också en tid då det rådde materialbrist i byggvärlden.

1 december 2017 •

Med knappa resurser begränsades betongens kvalitet, balkongerna fick en kort livslängd och några sekel senare kom varningar för rasrisk på många håll. O.A. Tobiason har lång erfarenhet av balkong­arbeten.

Nya balkongplattor

Idag har de allra flesta balkonger från 40-talet bytts ut och konstruerats om. Höga krav på säkerhet och miljö gör att livslängden för balkonger är kort i jämförelse med fasader och byggnader i stort. Naturligt slitage, erosion och tidens tand gör att balkongplattor behöver besiktigas och renoveras regelbundet.

Balkonger finns på önskelistan för många som letar bostad. Det är fastighetsägarens ansvar att underhållet sköts, att balkongerna är säkra att vistas på och under. Ytskikt, droppbläck och plattor bör regelbundet ses över och renoveras vid behov.

Fastighetens balkonger består av en betongplatta som bärs upp av armeringsjärn i bjälklaget. En av vanligare skadorna för denna typ av balkong är rostsprängning. När betongen bryts ner så når fukt, vatten eller föroreningar armeringen. När den då börjar rosta och vidgas försvagas betongen ytterligare. Detta ökar risken för att bitar av betongplattan lossnar och att hållfastheten försämras avsevärt.

Poröst bruk

Bruk som åldrats mindre bra.

På Mintensgatan tar vi först ner balkongplattor och armeringsjärn. Därefter görs nya infästningar med ett väl tilltaget djup. Nya armeringsjärn kläms på plats och fästs med en injektion av miljövänlig expandermassa. Konstruktionen provdras till bristningsgränsen med särskild utrustning och vart och ett av de många infästningarna kan bära balkongens hela tyngd flera gånger om. Nya betongplattor gjuts på plats innan vi slutligen monterar tillbaka räckena.

Färg som andas

Balkonggolvet målas med en industrifärg som skapar ett epoxiskikt. Hinnan skyddar i sin tur betong och armering från det sura i nederbörden och minskar risken för frostsprängningar. Undersidan av balkongen målas i sin tur med en silikatfärg. Silikat är en miljövänlig färg som inte har organiska tillsatser eller pigment, den är ”död” med andra ord, som har förmågan att andas och släppa ut fukt. Om vatten skulle vandra in i balkonggolvet, kan det tränga ut genom plattans undersida igen. Genom att kombinera dessa färger ökar balkongens hållbarhet och motståndskraft.

Fasadrenovering

Samtidigt som balkongerna renoveras utför vi en renovering av tegelfasaden. Fogar fräses ur, fogas om och förstärks med kalkstark (en produkt som återskapar hållfasthetsegenskaper som försvunnit med åren). Spruckna eller skadade stenar ersätts med nya.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Södra Hamngatan 19–23 genomför vi renovering av fasaderna på tre innergårdar. Det är både putsade väggar och fasader med gult tegel som renoveras.

Läs mer »

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäster Johansgatan 15 i Olskroken har vi genomfört tegelrenovering, total omfogning och renovering av balkong- och loftgångsplattor.

Läs mer »

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två sekelskiftsfasader i Linnéstaden har fått ett lyft. Trots att de skiljer sig åt i utseende ingick de i samma uppdrag tack vare att de har samma fastighetsägare.

Läs mer »