Fukt är den vanligaste orsaken till problem

Fukt är den vanligaste orsaken till husproblem – 80 % av skador som drabbar hus och byggnader går att relatera till fukt. Förutom fuktskador kan de leda till skador som mögel, röta eller äkta hussvamp.

31 januari 2020 •

Orsaken till fuktproblem i fastigheter kan vara dåligt ventilerade husgrunder, eftersatta fasader och tak eller att vattenskador inte åtgärdats korrekt. Men genom att inspektera huset regelbundet, gärna årligen, har du möjlighet att upptäcka eventuella skador i god tid.

Allt vatten ska ledas bort från fasaden

Börja utomhus och håll utkik efter sprickor, hål och ojämnheter. Inspektera krypgrunden och kontrollera att den är torr. Var noga med att hängrännor och stuprör leder bort regnvatten från huset i största möjliga mån, och se till att fönsterblecken är uppvikta på sidorna så att inget vatten kan tränga in i huset. Kontrollera även att avrinningen vid marken runt huset är tillräcklig.

Använd näsan – luktar det champinjon eller jordkällare?

Inspektera därefter huset invändigt och var extra noggrann när du kontrollerar källare, vind och badrum. Se till att självdrag eller ventilationsanläggning fungerar och att inga ventiler är igentäppta. Använd även ditt luktsinne och uppmärksamma om det luktar jordkällare, vilket kan tyda på mögel- och fuktskador, eller champinjon vilket kan indikera ett färskt angrepp av hussvamp. Kontrollera om det finns fuktfläckar eller bubblor under plastmatta, färglager eller tapet. Imma på fönstrets insidor är ett annat tecken på fukt, liksom lossnande puts på betong.  Om det ser ut som att kanel har spillts ut över golv och lister kan det vara sporer från äkta hussvamp, vilket omedelbart bör undersökas närmare.

Tips på vad du själv kan göra för att undvika fuktproblem:

  • Undvik att ha buskar och växter i anslutning till husets sockel
  • Montera huv på skorstenen som skydd mot regnvatten
  • Se till att golvbrunnen är rensad i badrummet och vädra efter dusch
  • Använd köks- och badrumsfläkt
  • Måla fasaden regelbundet

Vill du ha hjälp med att inspektera din fasad? Kolla in Fasadkollen!

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]