Fasadrenovering på Förenings­gatan 4

Fram till 1870, då Annedal införlivades i Göteborgs stad, fanns här mest ängs- och betesmark. Området ligger mellan Vasastaden och Linnestaden och kom att bli hemort för en arbetarklass som hade det lite bättre ställt.

18 oktober 2017 •

Här byggdes trevliga bostäder till rimliga priser, främst riktade till gifta par och familjer. Annedal blev med sina landshövdingehus snabbt ett trevligt familjeområde.

I samband med den stora befolkningsökningen i slutet av 1800-talet köpte Göteborg in flera tomter och stadsdelar. Annedal blev allt mer ett centralt område som förenade några av stadens nya stadsdelar och tomter. Av den anledningen fick Trädgårdsgränd ett nytt namn: Föreningsgatan. Vid sekelskiftet byggdes villor längs gatan.

I slutet på 1960-talet rev och sanerade man i området, precis som på många andra håll i Göteborg. Många av de äldre landshövdingehusen fick ge plats för moderna och mer välplanerade boenden. Idag präglas Annedal av en blandad bebyggelse, stram funktionalism längst upp på höjden, vackra stenhus, ståtliga Jugendhus och rester av vad som förut var känt som Föreningsgatans villastad.

På toppen av Fogelberget, vid Föreningsgatan 4, ligger ett av fyra friliggande hus i funkisstil. Den putsade fasaden, balkongerna och det platta taket är ritade av funkisarkitekten Nils Einar Eriksson som bland annat ritat Göteborgs konserthus och Götaälvbron. Med elva våningar vardera har husen en mäktig utsikt över Vasastaden och de kringliggande grönområdena.

Stänkputs ger struktur

För att få till en kornig putsyta med struktur används en teknik som heter stänkputs. Som begreppet antyder stänks eller sprutas putsen på underlaget.

Fasadrenovering

O.A. Tobiason har fått uppdraget att renovera entrésidans fasad. Fastigheten genomgick en fasadrenovering så sent som 2001 men sedan dess har det uppstått en del sprickor i putsen. Problemen som uppstått beror till stor del på hur den tidigare putsbäraren fästs mot stommen och på att man målat med en plastfärg som stängt inne fukt.

Från början var det meningen att endast små lagningar av putsen skulle göras innan målning. En närmare syn av fasaden visade att nedmontering ända in till stommen var nödvändig. Vi började med att ta ner befintligt putsbruk, putsnät och den utvändiga isoleringen. Därefter ersatte vi isoleringen med ny. Utanpå isoleringen satte vi infästningar för putsnätet, tätare än de föregående för att öka hållfastheten mot putsbäraren. Ett putsnäts funktion är både att vara sprickförebyggande och att vara en putsbärare.

Miljövänlig färg som låter väggen andas

Slutligen målas fasaden med en silikatfärg. Det är en miljövänlig färg som blir en del av fasadens puts istället för att lägga sig som en hinna utanpå. Silikatfärg är en rent mineralisk färg, utan organiska tillsatser eller pigment och har många fördelar. Inte bara att den är slitstark och andas. Den klarar också sura luftföroreningar.

Arbetet beräknas vara klart under slutet av 2017.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Södra Hamngatan 19–23 genomför vi renovering av fasaderna på tre innergårdar. Det är både putsade väggar och fasader med gult tegel som renoveras.

Läs mer »

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäster Johansgatan 15 i Olskroken har vi genomfört tegelrenovering, total omfogning och renovering av balkong- och loftgångsplattor.

Läs mer »

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två sekelskiftsfasader i Linnéstaden har fått ett lyft. Trots att de skiljer sig åt i utseende ingick de i samma uppdrag tack vare att de har samma fastighetsägare.

Läs mer »