Kungsportsavenyen 37

I slutet av 1800-talet byggdes fastigheten i tidstypisk stenromantisk stil på Avenyn i Göteborg. O.A. Tobiason har i uppdrag att utföra en fasadrenovering av hela fastigheten.

19 april 2017 •

Kungsportsavenyen 37 byggdes 1897 och är ritad av arkitekten Oscar W. Nilsson. När den stod klar markerade fastigheten slutet på Kungsportsavenyen, som vid den här tiden bestod av exklusiva bostadshus med stora lägenheter och förträdgårdar framför varje fastighet. Längre upp på dagens Avenyn låg vid den här tiden Lorensbergsparken som under senare årtionden successivt täckts med bebyggelse.

Fastigheten byggts om flera gånger

Fastigheten på Kungsportsavenyen 37 är en sutterängbyggnad och ett typexempel på tidens stenromantik. Fasaden är i tegel av många olika kulörer vilket ger en lättsammare och mer lekfull känsla till en annars ganska stram byggnad. Sedan den togs i bruk vid förra sekelskiftet har byggnaden genomgått en rad förändringar. Under 40-talet togs förträdgården bort för att göra plats för butiker på markplan och de tidigare så rikligt ornamenterade balkongerna fick en mer stram design. Byggnaden genomled en brand i mitten av 50-talet och reparerades. Men takets kupoler och volutgavlar återställdes aldrig.

En blandning av stilar

Under 2000-talet har fastigheten fått en tillbyggd extra våning och har därmed blivit en blandning av stilar och tankesätt: från 1800-talets stenromantiska estetik, vidare till 1940-talets mer strama modernism, och slutligen 2000-talets praktiska användande.

Total fasadrenovering

O.A. Tobiason har i uppdrag att utföra en fasadrenovering av hela fastigheten. Det innebär att all fog på hela fasaden kommer att fräsas ut och ersättas med ny. Lösa partier och stenar ska muras om. Balkongernas finsatser, som idag tynger för mycket på balkongerna, ska helt göras om och balkongräckena tas ner, blästras och målas. Vi kommer även genomföra en mindre fönsterrenovering.

I februari 2018 rasade byggnadsställningarna längs med Engelbrektsgatan. Ingen kom till skada och vi kunde konstatera att vår krisberedskap fungerade väl. Vi fokuserade på att ta hand om vår personal och två månader senare var en ny ställning uppe och vi kunde återuppta arbetet igen.

Renoveringen avslutas med att pusta fasaden på innergården, vilket färdigställdes i april 2019.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Fasaden på Nordhemsgatan 29 i göteborg

Färdigställd fasad- och vindsrenovering

Fastigheten har fått nytt verblendertegel, nya fönster, nya plåtdetaljer och en genomgående renovering av vinden.

Läs mer »

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Södra Hamngatan 19–23 genomför vi renovering av fasaderna på tre innergårdar. Det är både putsade väggar och fasader med gult tegel som renoveras.

Läs mer »

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäster Johansgatan 15 i Olskroken har vi genomfört tegelrenovering, total omfogning och renovering av balkong- och loftgångsplattor.

Läs mer »