Kungsportsavenyen 37

I slutet av 1800-talet byggdes fastigheten i tidstypisk stenromantisk stil på Avenyn i Göteborg. O.A. Tobiason har i uppdrag att utföra en fasadrenovering av hela fastigheten.

19 april 2017 •

Kungsportsavenyen 37 byggdes 1897 och är ritad av arkitekten Oscar W. Nilsson. När den stod klar markerade fastigheten slutet på Kungsportsavenyen, som vid den här tiden bestod av exklusiva bostadshus med stora lägenheter och förträdgårdar framför varje fastighet. Längre upp på dagens Avenyn låg vid den här tiden Lorensbergsparken som under senare årtionden successivt täckts med bebyggelse.

Fastigheten byggts om flera gånger

Fastigheten på Kungsportsavenyen 37 är en sutterängbyggnad och ett typexempel på tidens stenromantik. Fasaden är i tegel av många olika kulörer vilket ger en lättsammare och mer lekfull känsla till en annars ganska stram byggnad. Sedan den togs i bruk vid förra sekelskiftet har byggnaden genomgått en rad förändringar. Under 40-talet togs förträdgården bort för att göra plats för butiker på markplan och de tidigare så rikligt ornamenterade balkongerna fick en mer stram design. Byggnaden genomled en brand i mitten av 50-talet och reparerades. Men takets kupoler och volutgavlar återställdes aldrig.

En blandning av stilar

Under 2000-talet har fastigheten fått en tillbyggd extra våning och har därmed blivit en blandning av stilar och tankesätt: från 1800-talets stenromantiska estetik, vidare till 1940-talets mer strama modernism, och slutligen 2000-talets praktiska användande.

Total fasadrenovering

O.A. Tobiason har i uppdrag att utföra en fasadrenovering av hela fastigheten. Det innebär att all fog på hela fasaden kommer att fräsas ut och ersättas med ny. Lösa partier och stenar ska muras om. Balkongernas finsatser, som idag tynger för mycket på balkongerna, ska helt göras om och balkongräckena tas ner, blästras och målas. Vi kommer även genomföra en mindre fönsterrenovering.

I februari 2018 rasade byggnadsställningarna längs med Engelbrektsgatan. Ingen kom till skada och vi kunde konstatera att vår krisberedskap fungerade väl. Vi fokuserade på att ta hand om vår personal och två månader senare var en ny ställning uppe och vi kunde återuppta arbetet igen.

Renoveringen avslutas med att pusta fasaden på innergården, vilket färdigställdes i april 2019.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två sekelskiftsfasader i Linnéstaden har fått ett lyft. Trots att de skiljer sig åt i utseende ingick de i samma uppdrag tack vare att de har samma fastighetsägare.

Läs mer »

Pilastrar och tegel på Kapellplatsen

Med gult tegel och pilastrar som vetter åt Kapellplatsen har den här fastigheten stått sedan 1923 och nu, nästan 100 år senare, har vi på OA Tobiason genomfört en tak- och fasadrenovering.

Läs mer »

Kalkfog och verblendertegel på Nordhemsgatan 29

Mitt emellan Prinsgatan och Första Långgatan ligger fastigheten på Nordhemsgatan 29 där vi på Tobiason fått i uppdrag att renovera fasaden. Huset bygges i början av 1900-talet, cirka 20 år efter att parallellgatan Linnégatan anlades.

Läs mer »