Fasad- och vindsrenovering

Nordhemsgatan 29 i Linnéstaden, har fått nytt verblendertegel, nya fönster, nya plåtdetaljer och en genomgående renovering av vinden.

8 oktober 2020 •

De bo­en­de och för­bi­pas­se­ran­de kan nju­ta av en vac­ker fa­sad, som åter­i­gen hål­ler hög kva­li­tet och ska hål­la i många, många år framöver.

Vill du läsa mer om hur vi ar­be­tat med re­no­ve­ring­en av fa­sa­den? Det kan du göra i vårt ti­di­ga­re in­lägg här.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Drottningpassagen Fasaderna

Drott­ning­pas­sa­gen be­lä­get vid Söd­ra Hamn­ga­tan, Kors­ga­tan samt Drottninggatan.

Läs mer »

Sveagatan, Majorsgatan

Fasa­d­re­no­ve­ring på hörn­fas­tig­he­ten Sveagatan/​​Majorsgatan.

Läs mer »
Berzelii_gavel_goteborg

Stor renovering av hörnfastighet på Södra vägen och Berzeliigatan

Re­dan på 1600-ta­let gick en lands­väg mot sö­der, från sta­den in­nan­för vall­gra­ven till Kors­vä­gen och vi­da­re mot Kal­le­bäck, där den de­la­de sig i två vägar. En mot Hal­land och en mot Småland.

Läs mer »