Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två sekelskiftsfasader i Linnéstaden har fått ett lyft. Trots att de skiljer sig åt i utseende ingick de i samma uppdrag tack vare att de har samma fastighetsägare.

6 september 2019 •

Två sekelskiftsfasader i Linnéstaden har fått ett lyft. Trots att de skiljer sig åt i utseende ingick de i samma uppdrag tack vare att de har samma fastighetsägare.

Först började vi med fasaden som vetter åt Linnégatan. Allt eftersom arbetade vi oss runt hörnet och en bit upp på Prinsgatan. Där var dock fasaden renoverad för ett antal år sedan och behovet var inte lika stort.

Därefter tog vi oss an nästa etapp, fasaden på Nordhemsgatan 44 A. På samma gata, men snäppet högre upp i backen ligger grannhuset på Nordhemsgatan 44 B. De två renoverade vi mellan oktober 2018 och augusti 2019.

Delar av bakmuren saknades

Nordhemsgatan 44 A består av rött tegel och ornamentik i gräddvitt. Vi har bytt ut trasiga tegelstenar och fogat om alltihop. Ornamentiken har målats med silikatfärg i den ljusa, varma nyans som har funnits med sedan fastigheten byggdes vid sekelskiftet.

Under arbetets gång upptäckte vi att bakmuren, den som sitter innanför fasadens yttre skikt, behövde rustas upp. Den var i dåligt skick, delar saknades och behövde lagas. Det är inget som har hänt med tiden, bakmuren byggdes helt enkelt inte särskilt noggrant från början.

Bom bakom spritputsen

Fasaden på Nordhemsgatan 44 B har ett helt annan karaktär med spritputs, balkonger och murad formsten. På den här fasaden tog vi bort spritputsen eftersom det var bom bakom. Bom är luft bakom till exempel kakel eller puts. Det känner man igenom genom att knacka på materialet. Låter det ihåligt? Ja då finns det med största sannolikhet luft därbakom, och då sitter material inte fast ordentligt.

Specialbeställda formstenar

Totalt hade vi hela 16 olika typer av formsten att arbeta med på Nordhemsgatan 44 B. Det är ovanligt många.
Samtliga valv ovanför fönstren har murats om, midjelisten med trekantiga stenar har också renoverats. Vid fönstren sitter rundade stenar som ser ut som pelare, i takfoten sitter en annan sort och i sockeln sitter jättestora stenar. Allt har renoverats och trasiga stenar har ersatts.

Vi specialbeställer tegel och formsten från Tyskland. Vanligt tegel produceras och bränns hela tiden, men äldre, specialbeställt tegel kan ta tid.
Det finns några olika tegeltillverkare i Tyskl

and, men de kör bara sina brännugnar när de samlat ihop en hel order. Det är så kostsamt att ha ugnen igång. När de fått ihop en hel order så bränner de allt.
Har man otur kan det finnas någon sönderbränd sten med i sin leverans och då kan det ta tid innan man får ihop alla stenar man behöver.

Behåller de delar som håller

Nordhemsgatan 44 A har fått nytt plåttak och ny plåt på takkuporna. Nordhemsgatan 44 B har bara delvis fått nytt tak eftersom vi behåller och bevarar de delar som fortfarande håller. Där lagade vi även delar av takkonstruktionen. Alla plåtdetaljer på fasaderna har bytts ut.

Alla fönster har också kittats om och målats.

Utmaning att få ihop två olika fasader med sättningar

Det blev en omfattande renovering av vackra fasader. Vi är en erfaren fasadrenoveringsfirma och det krävs hantverksskicklighet för att få ihop restaureringen på ett snyggt och bra sätt trots att fasaderna ser så olika ut och trots sättningar som gjort husen sneda.

Sockeln på Nordhemsgatan 44 A rengjorts och målats. Nästa steg är att se över sockeln på 44 B. Den behöver också lagas upp och målas.

Notering: Fastigheterna Nordhemsgatan 44 A och B hänger samman med Linnégatan 23 vars fasad vi också nyligen restaurerat.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Södra Hamngatan 19–23 genomför vi renovering av fasaderna på tre innergårdar. Det är både putsade väggar och fasader med gult tegel som renoveras.

Läs mer »

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäster Johansgatan 15 i Olskroken har vi genomfört tegelrenovering, total omfogning och renovering av balkong- och loftgångsplattor.

Läs mer »

Pilastrar och tegel på Kapellplatsen

Med gult tegel och pilastrar som vetter åt Kapellplatsen har den här fastigheten stått sedan 1923 och nu, nästan 100 år senare, har vi på OA Tobiason genomfört en tak- och fasadrenovering.

Läs mer »