Kinesiska konsulatet

Kupolen på taket av kinesiska konsulatet

På Grönsakstorget är en imponerande kulturbyggnad i nyrenässansstil belägen. Huset har putsad fasad med vackra detaljer och ornament, och tornet är prytt av en kupol i koppar. Byggnaden ingår i Göteborgs stads bevarandeprogram och är en del av Riksintresset för kulturvård. Därmed ställs extra höga krav när det gäller restaurering, både när det gäller metoder och slutresultat.

Återskapandet av den runda formen var en utmaning. Formen gjordes genom att såga ett spår var 5:e centimeter i varje pinne tills det gick att böja träet till en rund form.

För knappt ett år sedan fick vi i uppdrag att besiktiga putsfasaden och bedöma skicket. Med hjälp av en skylift gjorde vi en grundlig kontroll, bland annat genom att leta efter sprickor och knacka och känna på huset. Det är särskilt viktigt att undersöka ornament som sticker ut från huset, för att se om de börjat spricka eller lossna. Det är vanligt att armering rostar i äldre byggnader, och det kan resultera i att delar av fasaden sprängs sönder. Det visade sig att stora delar av byggnaden var i behov av restaurering, och uppdraget vidgades till att återställa huset, inklusive taket, till ursprungligt skick.

Byggnaden hade stomskador som närmade sig innerväggen, och för att komma åt att reparera dessa krävdes att våra murare avlägsnade teglet och byggde upp väggarna på nytt. Mycket arbete fick läggas på gjutning och restaurering av ornament och utsmyckade lister.

Restaureing av fasad och ornamentik, Grönsakstorget, Göteborg.
Tornet på taket restaureras från grunden med trästomme. Grönsakstorget, Göteborg.
Tornet på taket restaureras från grunden med trästomme. Grönsakstorget, Göteborg.
Tornet på taket restaureras från grunden med trästomme. Grönsakstorget, Göteborg.
Tornet på taket restaureras från grunden med trästomme. Grönsakstorget, Göteborg.
Kinesiska konsulatet i Göteborg får nytt koppartak.

Plåtslagare fick i uppdrag att lägga om det ärgade taket i kopparplåt, som legat där sedan 1914. Samtidigt fick våra snickare i uppdrag att restaurera det runda tornet på byggnaden. Delar av hjärtstocken som går genom tornet fick bytas ut. Det ursprungliga virket i tornet var av ytterst hög kvalitet, så vårt mål var att återanvända så mycket som möjligt och endast ersätta skadade delar med nytt trä.

Flera olika yrkesroller var involverade i projektet, bland annat en byggnadsantikvarie, flera av våra murare och snickare samt plåtslagare och elektriker.

Restaureringen av fasaden färdigställdes i slutet av 2016, och plåtarbetet blev klart i mars 2017. I april kunde vi lägga sista handen vid detaljer och byggnadsställningarna fraktades bort från Grönsakstorget. Kinesiska konsulatet är återställt och tak, fasad och fönster har återfått sin forna glans.

Byggnadens bakgrund

Byggnadens stil har förändrats dramatiskt sedan den byggdes. Byggnaden som idag huserar kinesiska konsulatet beställdes av köpmannen B. Thulin och uppfördes 1850 efter ritningar av stadsarkitekten H Kaufman. Ursprungligen hade huset en fasad av gult Flensburgstegel, samma typ av tegel som pryder Domkyrkan i Göteborg. Stilen var stram och ornamentiken sparsam. Tornet hade vid denna tid ingen kupol, utan en rak avslutning. År 1890 köpte köpmannen F Holender huset, men sålde det vidare 1891 till Göteborgs sparbank. Det var i samband med denna överlåtelse som husets karaktär ändrades från stram tegelbyggnad i romansk stil till nyrenässans i puts med praktfulla utsmyckningar och tornkupol.

Huset har under åren använts som bostadshus, butik och lager, därefter har bokhandel, bank och arbetsförmedling inhysts. Sedan 2004 används lokalerna av kinesiska konsulatet.

Kinesiska konsulatet, ställningsbygge

Ställningsbygge.

Ställningsbygge

Kinesiska konsulatet
Kinesiska konsulatet

Byggnaden är färdig och de sista detaljerna inspekteras.

Byggnaden är färdig och de sista detaljerna inspekteras