Hampus Letbäck

Hampus Letbäck

Som projektledare är Hampus mångas främsta kontakt med ett övergripande ansvar för projekt. Arbetsuppgifterna är varierande, hälften av tiden är han ute på arbetsplatser och jobbar med teamet, och resten av tiden på kontoret med pappersarbete som tidplaner, budget och annat.

Läs mer om Hampus under medarbetare

nordenskioldsgatan fasad

Fasadrenovering på Nordenskiöldsgatan

Vid korsningen Nordenskiöldsgatan och Sveavägen, med fasad åt båda gatorna, ligger en fastighet i tjugotalsklassicistisk stil. Epoken präglas av en arkitektur som tydligt skiljer sig mot nationalromantikens hantverksmässiga uttryck.

Läs hela artikeln »

Fasad- och balkongrenovering på Batterigatan

O.A. Tobiason har renoverat balkonger och fasad på Batterigatan 11. Även fönster, plåtomfattningar och fönsterbleck har setts över för att ge byggnaden sin forna glans åter. Under balkong­renoveringen bilade vi och återskapade betongplattorna för att åtgärda rostsprängningar, bruksslitage och andra försvagningar som kommer med tiden.

Läs hela artikeln »
Hampus Letbäck

Hampus Letbäck

Hampus har nästan vuxit upp på OA Tobiason. Han började sommarjobba som 14-åring, då assisterade han sin pappa som arbetade som murare. Han fortsatte att jobba på företaget varje sommar tills han blev 20 år, och 2005 började han en fast anställning. Som anställd började han som murare, sedan arbetsledare, och idag arbetar han som projektledare.

Läs hela artikeln »