Fasadrenovering på Nordenskiöldsgatan

Vid korsningen Nordenskiöldsgatan och Sveavägen, med fasad åt båda gatorna, ligger en fastighet i tjugotalsklassicistisk stil. Epoken präglas av en arkitektur som tydligt skiljer sig mot nationalromantikens hantverksmässiga uttryck.

5 januari 2018 •

Byggnaden har en stilren fasad med gröna fönsterbågar och fernissade portar. Det falsade plåttaket är välgjort och fönstren har två bågar med tre rutor i varje. Byggnaden är från slutet av tjugotalet och ritades av arkitekt Karl M. Bengtsson som bland annat gjorde Lorensbergsteatern och Göteborgs Sjöfartsmuseum.

Under 2015 genomförde O.A. Tobiason en fasadrenovering på Nordenskiöldsgatan 7. Det var den första av två etapper, där tak och fasad renoverades mot Nordenskiöldsgatan. Den andra etappen inleddes i mitten av november, 2017, och innefattar i sin tur renovering av tak och fasad mot Sveavägen. Plåttaket ska läggas om, fogar fräsas ur och skadade stenar bytas ut. Vid fönsteromfattningar åtgärdas rötskadat trä och målas om. Därefter smörjer vi låsskenor i fönster och fönsterdörrar. Sockeln behöver också lagas och putsas på nytt.

Fasadrenovering under vinterhalvåret

Denna renovering pågår under en period där plötsliga temperatur­förändringar är vanliga. Att renovera under vinterhalvåret kräver både noggrann planering och ett flexibelt arbetsflöde. Snö och frost kan leda till plötsliga begränsningar under arbetets gång och då är det viktigt att kunna ställa om.

En av utmaningarna när det blir för kallt är att det bildas iskristaller som kan störa härdningen av bruket. För att skydda fasaden mot eventuella frysskador kläs ställningen in med värmeisolerande material och förses med tak. Vid plötsliga köldperioder används också extra utrustning för att värma upp fasaden.

Takrenovering

Taket är av falsat plåt, ett material som klätt kyrkor och slott sedan 1500-talet. Materialet har många fördelar. När släta plåtar sammanfogas blir taket tätare än många andra material. Falsat plåttak kan därför läggas på taklutningar som är så flacka som 10 grader. Dessutom är det brandsäkert och kräver inte mycket underhåll.

Men tidens tand biter även på falsade plåtar. Under årens gång har några av falsarna börjat rosta och fukt trängt igenom. För att åtgärda det, monteras plåtar ner och taket läggs om. Att lägga om ett falsat plåttak kräver ett genuint och avancerat hantverk av en duktig plåtslagare.

Naturligt hydrauliskt kalkbruk

Fogarna fogas om med naturligt hydrauliskt kalkbruk. Ett miljövänligt kalkbruk med hög hållfasthet. Det lämpar sig för restaurering av äldre byggnader och fastigheter i utsatta miljöer. Utan tillsatsmedel som cement, gips eller flygaska får bruket sin hydrauliska egenskaper från de naturliga silikat som finns i kalkstenen. På så sätt får fasaden också en god förmåga att släppa ut fukt vilket minskar risken för fuktskador.

Vi har gedigen erfarenhet av fasadrenovering. Läs om fler av våra projekt här.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Södra Hamngatan 19–23 genomför vi renovering av fasaderna på tre innergårdar. Det är både putsade väggar och fasader med gult tegel som renoveras.

Läs mer »

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäster Johansgatan 15 i Olskroken har vi genomfört tegelrenovering, total omfogning och renovering av balkong- och loftgångsplattor.

Läs mer »

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två sekelskiftsfasader i Linnéstaden har fått ett lyft. Trots att de skiljer sig åt i utseende ingick de i samma uppdrag tack vare att de har samma fastighetsägare.

Läs mer »