Fasad- och balkongrenovering på Batterigatan

O.A. Tobiason har renoverat balkonger och fasad på Batterigatan 11. Även fönster, plåtomfattningar och fönsterbleck har setts över för att ge byggnaden sin forna glans åter. Under balkong­renoveringen bilade vi och återskapade betongplattorna för att åtgärda rostsprängningar, bruksslitage och andra försvagningar som kommer med tiden.

12 december 2017 •

Fastigheten har tre våningar och en putsad fasad. Källarplanets fasad är spritputsad, en metod som ger en mer grovkornig struktur. Resten av fasaden är ljusare och har en slätare yta, men inte helt slät. För att åstadkomma en struktur som är mer livfull är den ljusa fasaden säckskurad. Med hjälp av en jutesäck skuras ett mönster i putsen. Den något grövre och oregelbundna strukturen ger intrycket av en äldre fastighet och är också förlåtande när det gäller justeringar och skavanker som tillkommit under åren.

Balkongfronterna är av sinuskorrugerad plåt som går hela vägen ner och döljer balkongplattan. Det är ett utseende som är vanligt bland balkonger byggda mellan 1930 – 1950. Efter det blev det vanligare med en synlig luftspalt nedtill och fronter av eternit eller betongskivor.

Redan de gamla romarna…

Den dolda balkongplattan är av betong och bärs upp av lättbetongbalkar. Betong är ett material med lång livslängd. Redan under tiden för romarriket användes betong som material för att bygga amfiteatrar, akvedukter och hamnar. Flera av dessa byggnader står kvar än idag och har klarat sig genom väder, vind och jordbävningar i över två tusen år. Med den vetskapen kan det te sig märkligt att en betongplatta från 40-talet har renoveringsbehov. Hur kommer det sig att viss betong vittrar redan efter några decennier?

Betongens hållfasthet och livslängd beror på en rad olika omständigheter. Några faktorer som har en avgörande betydelse är hur den har tillverkats. Blandningen, härdningsförhållanden och hur väl konstruktionen har täckts under tillverkningen. Skillnaden mellan den moderna och antika betongen är receptet, tillverkningen och efterfrågan. Den antika betongen bestod av en kombination av vulkanisk aska och kalk som fick härda i över 180 dagar. Dagens betong innehåller cement, ballast (sand, grus och sten) vatten samt olika tillsatsmedel för att ge förbättrade eller önskade egenskaper. Den är också anpassad för dagens byggnadstakt, där härdningstiden måste vara betydligt kortare än ett halvår.

Balkongrenovering

Att betong sprickor eller flagnar är vanligt. Orsakerna är många och de kan uppkomma före, under eller efter härdning. En av de största riskerna som sprickor medför är rostsprängning. Det innebär att vatten eller fukt tränger in i betongen och kommer i kontakt med armeringen som rostar. När armeringsjärnen börjar rosta expanderar de och spränger i betongen.

Efter en besiktning av balkongerna på Batterigatan 11 noterades sprickbildning i ytterkanterna på några av balkongplattorna. Det är ett vanligt område där sprickbildningar förekommer. Orsaken är att räcken kan ha monterats på fel vis, vilket gör att belastningen på betongen blir större när en boende lutar sig mot räcket.

Vi började med att montera ner balkongfronterna då den sedan återanvändas för att bevara husets karaktär. Därefter har vi bilat bort betong vid balkongens kanter och frilagt armeringen. Sedan har vi blästrat och tilläggsarmerat. Slutligen har vi gjutit nya kanter och monterat tillbaka räckena.

Fasad

Vi inledde en omfattande renovering av fasaden då det fanns sprickor och skador. Den befintliga putsen knackades ner och ersattes med ny. Plåtomfattningarna runt fönster byttes ut från trä och plåt till aluminum. På flera håll behövdes tilläggsisolering. Sedan lagade vi upp sprickor i den spritputsade ytan på bottenplan.

Slutligen målade vi fasaden med en vit silikatfärg. Silikatfärg är ett rent mineraliskt färgpulver, utan organiska tillsatser, som låter fasaden andas. På så sätt stängs inte fukt inne och risken för sprickor i putsen minskar. Efter renoveringen är fastighetens fasad och balkonger täta från vatteninträngningar.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Södra Hamngatan 19–23 genomför vi renovering av fasaderna på tre innergårdar. Det är både putsade väggar och fasader med gult tegel som renoveras.

Läs mer »

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäster Johansgatan 15 i Olskroken har vi genomfört tegelrenovering, total omfogning och renovering av balkong- och loftgångsplattor.

Läs mer »

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två sekelskiftsfasader i Linnéstaden har fått ett lyft. Trots att de skiljer sig åt i utseende ingick de i samma uppdrag tack vare att de har samma fastighetsägare.

Läs mer »