Fasadrenovering på Kungsportsavenyn 2

Kungsportsavenyen 2 är en imponerande byggnad i wienerrenässansstil, och utgör porten till den klassiska Avenyn. Efter en besiktning fick vi i uppdrag att restaurera den ornamenterade fasaden till ursprungligt utseende och skick.

10 april 2017 •

Huset uppfördes 1877-80 för grosshandlare I.G Hamberg av arkitekten Carl Fahlström, som även har ritat till exempel gamla auktionsverket i Göteborg och Musikens hus i Majorna. Vid uppförandet användes fastigheten som bostadslägenheter, och i bottenvåningen fanns en salukällare. På 1920-talet inrättades en restaurang i källaren vid hörnet mot Parkgatan. På 1960-talet låg här en så kallad ringbar. Det var ett koncept som inte var helt ovanligt i Sverige på denna tid, där beställningen gjordes genom att trycka på knappar på en matsedel på väggen. Byggnaden har med andra ord fyllt olika behov över tiden.

En fasad i behov av restaurering

I slutet av 2015 fick vi i uppdrag att besiktiga ett burspråk vid ett hörn på fastigheten. Vid besiktningen upptäcktes att många ornament, lister och utstickande detaljer på fasaden satt löst på grund av rostsprängning. Uppdraget vidgades till att restaurera hela fasaden, inklusive fönster, och att återställa utseendet till ursprungligt skick. En sida i taget färdigställdes från grundarbete till målning, för att minimera besvären för de som använder fastigheten.

Ornamenten byggdes upp i vårt gjuteri

Fasaden består av puts på tegelstomme. Vi inledde projektet med att avlägsna färgen på huset med hjälp av en kemisk färgborttagning. Huset har målats i många omgångar över tid, på flera ställen var det så mycket som fem lager färg som behövde tas bort.  När färgen var borta knackade vi ned all bomputs och avlägsnade lösa delar på fasaden. Huset är utsmyckat med en mängd lister och ornament, bland annat takfottassar och blomsterprydnader. Dessa tog vi med till vårt gjuteri, där vi restaurerade dem och gjorde avgjutningar i betong, vi använde samma bruk som ursprungligen använts. Ornamenten monterades upp igen med lim och dubbades fast med rostfria armeringsjärn. Därpå lade vi på ny puts och drog nya lister.

En utmaning att lyfta bort kolonner av gjutjärn

Tunga kolonner av gjutjärn håller uppe burspråken. Eftersom de var rostangripna på insidan fick vi lyfta ned kolonnerna med handkraft, teleskoptruckar och taljor för att kunna avlägsna rosten. När den var borta blästrade vi kolonnerna rena och målade dem både invändigt och utvändigt med rostskyddsbehandling innan de fick samma färg som fasaden.

Specialbeställda kulturfönster

När fasaden byggts upp och kolonnerna återmonterats tog våra snickare vid för att byta ut fönster. Över 100 specialbeställda kulturfönster ska bytas ut i fastigheten. Efter fönsterarbetena tar plåtslagare över och skapar nya fönsterbleck, midjelister och andra plåtdetaljer. Därefter målar våra murare om fasaden. Vi använder oss av en kulturfärg i silikat i samma kulör som tidigare fasadfärg, men innehåller färre plaster. Slutligen ska fastigheten ljussättas med en ljusrock bestående av närmare 80 armaturer.

Ett tiotal hantverkare arbetar i projektet, de flesta murare och snickare. En byggnadsantikvarie har anlitats för att ta fram gamla ritningar och annan kulturhistorik om byggnaden som är relevant för hantverkarna. Projektet beräknas vara färdigt vid midsommar 2018.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Södra Hamngatan 19–23 genomför vi renovering av fasaderna på tre innergårdar. Det är både putsade väggar och fasader med gult tegel som renoveras.

Läs mer »

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäster Johansgatan 15 i Olskroken har vi genomfört tegelrenovering, total omfogning och renovering av balkong- och loftgångsplattor.

Läs mer »

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två sekelskiftsfasader i Linnéstaden har fått ett lyft. Trots att de skiljer sig åt i utseende ingick de i samma uppdrag tack vare att de har samma fastighetsägare.

Läs mer »