Renovering av fasader och fastigheter i Göteborg

Byggnadsfirman O.A.Tobiason förenar beprövad byggnadskonst med modern teknik. Med oss får du solid kvalitet och hantverkskärlek. Vi renoverar och rustar upp fasader, balkonger, bjälklag och fönster, lägger tak och puts.

 

Vi renoverar och restaurerar

Med byggteknisk kunskap som sträcker sig från stormaktstiden fram till våra dagar arbetar vi tillsammans för att återställa äldre byggnader till samma skick som dagen de först byggdes. Vi vet vad både 1600–talskonstruktionen och 90–talsfasaden behöver för att hålla länge, länge till.

Vi renoverar, restaurerar och återställer tak, bjälklag, fasader, fönster och balkonger. I vårt egna gjuteri gör vi utsmyckningar, ornament, kapitäler, maskaroner och stuckaturer för både inom- och utomhusbruk.

Läs mer »

Fasadrenovering

Fasad­renovering

Det västsvenska klimatet med värmeböljor, köldknäppar och en rå blåst som för med sig salt från havet, sliter hårt på din fastighet. Vi hjälper dig att renovera fasaden och trygga fastighetens klimatskydd.

Läs mer »

Fasad­underhåll

Fasaden är din byggnads klimatskydd och ansikte utåt. Därför är det viktigt att underhålla den. Åtgärda problem innan de uppkommer. Det spar både tid och pengar, och du slipper obehagliga överraskningar. Vi hjälper dig genom att besikta fasaden och föreslå åtgärder.

Läs mer »

Man med skyddshjälm byter tegelstenar i en fasad
Person i O.A. Tobiason-jacka som arbetar på fasad.

Kultur­fastigheter

Renoveringar och ombyggnationer av kulturmärkta fastigheter kräver stor kunskap om, och respekt för, äldre tiders material och byggtekniker. Hos oss förenas det med erfarenhet av moderna krav och effektiva lösningar, på så sätt kan vi vårda ett hållbart kulturarv. Vi hjälper dig med alla steg och har lång erfarenhet av kultur- och minnesmärkta byggnader.
Läs mer »

Drottningpassagen Fasaderna

Drott­ning­pas­sa­gen be­lä­get vid Söd­ra Hamn­ga­tan, Kors­ga­tan samt Drottninggatan.

Läs mer »

Sveagatan, Majorsgatan

Fasa­d­re­no­ve­ring på hörn­fas­tig­he­ten Sveagatan/​​Majorsgatan.

Läs mer »
Fasaden på Nordhemsgatan 29 i göteborg

Fasad- och vindsrenovering

Nord­hems­ga­tan 29 i Lin­nésta­den, har fått nytt ver­b­len­derte­gel, nya föns­ter, nya plåt­de­tal­jer och en ge­nom­gå­en­de re­no­ve­ring av vinden.

Läs mer »