Fasadunderhåll

Fasaden är din fastighets klimatskydd och ansikte utåt. Därför är det viktigt att underhålla den. Men vänta inte för länge. Åtgärda problem innan de uppkommer; det spar tid och pengar, och du slipper obehagliga överraskningar. Vi hjälper dig att besikta fasaden och föreslå åtgärder.

Fasadkollen

Fasadkollen är en kostnadsfri tjänst där vi besiktigar era fasader, ger er dokumentation över fasadernas skick och lämnar förslag på åtgärder. Vi kontrollerar:

  • Fasadens skick
  • Fasadplåtar
  • Fönster
  • Balkonger
  • Tak
  • Avvattning
  • Utsmyckningar
  • Sockel

Boka nu

Ni sparar både tid och pengar på att upptäcka renoveringsbehoven på fasaden innan de blivit överhängande. Slipp onödiga och dyra överraskningar genom att besiktiga era fasader regelbundet.

Vi på O.A. Tobiason har lång erfarenhet av fasadrenoveringar, vi vet vad man ska titta efter och vilka varningstecken som finns för alla tänkbara fasadtyper.

Vi erbjuder Fasadkollen, där vi kommer ut och besiktigar era fasader och ger er dokumentation över fasadernas skick. Fasadkollen är kostnadsfri.

Om tak eller fasad visar sig behöva en närmare kontroll gör vi det i samråd med er.

Med fasadkollen upptäcker ni felen i tid.

Intresserad? Fyll i kontaktformuläret nedan eller kontakta oss så bokar vi första besöket.

Relaterade projekt

Unik mosaik på Kaserntorget

1956 upp­för­des det­ta tids­ty­pis­ka byg­get på hör­net mel­lan Ka­sern­tor­get och Kungs­ga­tan. Vi fick i upp­drag att re­no­ve­ra fa­sa­den. Det är en unik bygg­nad med sto­ra fält av li­la­me­le­rad mo­sa­ik un­der var­je fönster.

Läs mer »