Kungshöjdsgatan – Arsenalsgatan

Kungshöjdsgatan 11 och Arsenalsgatan 14 har en samordnad fasad som möts i ett tornkrönt hörn. Gränsen mellan adresserna (egentligen bostadsrättsföreningarna) kan urskiljas genom att midjebleck och andra plåtdetaljer är gröna för Arsenalsgatan, medan de är bruna för Kungshöjdsgatan. Läget högt uppe på berget erbjuder från Arsenalsgatan en makalös utsikt över några av Göteborgs mest karaktäristiska platser, som Rosenlundskanalen och Haga.

Byggnaden påminner lite om en fästning, med torn i gammaldags stil och små fönster som liknar skottgluggar. Trapphuset är välbevarat med tamburdörrar med färgat glas och gjutjärnsräcken. Entréhallen har stora fönster mot portgången och panel.

 

Kuriosa om byggnaden

Ovanför portarna till Kungshöjds­gatan 11 finns en stenplatta föreställande arsenal­byggnaden som stod här tidigare och texten:


På en del av det område varå stod det här förlagda artilleri­regementets arsenal­byggnad är detta hus uppfört år 1907.

Vi fick i uppdrag att renovera fasaden, som är uppförd i gulflammigt verblendertegel med mönstermurning och krenelerade tornuppbyggnader.

Vi inledde arbetet med att fräsa ut all gammal bruksfog. Därefter plockade vi ner teglet. Murkramlor förankrar skalmuren till bakomvarande stomme, och vi monterade nya fästen för dessa. Därefter kunde vi mura upp teglet på nytt. De flesta tegelstenar kunde återanvändas, men de som spruckit eller skadats fick ersättas med specialbeställt tegel från Tyskland.

Byggnadens entréer är formade som valv omgärdade av rullskift. För att återskapa valvet behövde vi kapa stenar och mura upp dem på nytt, vilket krävde stor precision.

När tegelarbetet var färdigställt tog plåtslagarna vid, som monterade ned och ersatte balustrader, midjebleck och andra plåtdetaljer. Slutligen målades balkongerna om. Hela arbetet tog knappt fyra månader.

Kvarteret Arsenalen ligger på Kungshöjd, eller Lilla Otterhällan som området kallades en gång i tiden. Här låg under 1600- och 1700-talen flera bastioner. I mitten av 1800-talet uppfördes en arsenalsbyggnad på platsen, som användes som förråd för Göta artilleriregemente. När regementet flyttade till Kviberg i slutet av 1800-talet såldes byggnaden och revs strax därefter. Arkitekt E Thornburn utformade ritningar av en ny byggnad, som uppfördes 1906–07 för byggmästare LP Anderson. Fasaden längs Arsenalsgatan fick en symmetrisk komposition som med sina tegelfasader och krenelerade hörntorn påminde om den gamla arsenalen.

Några av de tidiga hyresgästerna i huset kunde tituleras övermaskinist, fröken prokurist, disponent, apotekare, bokhållare, änkefru och sjökapten. Idag används den 6 våningar höga byggnaden som bostadshus med garage och verksamhetslokaler i botten.