Kungsportsavenyen 1

Kungsportsavenyen 1 uppfördes 1883 på uppdrag av Sveriges Redareförening och utgör tillsammans med Kungsportsavenyen 2 porten till Avenyn. O.A. Tobiason fick det omfattande uppdraget att renovera fasad och tak, samt återställa fasaden till dess ursprungliga utförande.

2 maj 2017 •

Bland det fåtal fastigheter som bevarats i ursprungligt utförande längs avenyn är nummer ett och två de enda som fortfarande har förträdgård och järnstaket. Tillsammans ger de en god bild av hur hela Avenyn såg ut före 40-, 50- och 60-talets omfattande rivningar och nybyggnation.

Även invändigt är Kungsportsavenyen 1 en av Göteborgs ståtligaste adresser. Det är stora rum med högt till tak och vackra stuckaturer, parkettgolv och kakelugnar.

Kungsportsavenyen 1 har huserat många kända göteborgsprofiler under årens lopp. Den brittiske generalkonsuln hade under flera år sin bostad här och Moderaterna sitt partikontor. Idag ägs fastigheten av Wallenstam som valt att placera sitt huvudkontor i systerbyggnaden rakt över gatan, Kungsportsavenyen 2.

Projektet

O.A. Tobiason fick det omfattande uppdraget att renovera fasad, balkonger och tak och takfot, samt återställa fasaden till dess ursprungliga utförande.

Byggnaden är målad i flera omgångar och samtliga lager färg togs bort. Fasadens många ornament togs ner för att restaureras eller bytas ut. Balkongerna gjordes om med utbyte av finsatser. I en tidigare renovation byttes balkongernas ornament ut mot trä, men nu tas dessa bort och balkongerna återfår sina betongornament i originalutförande. För att kunna återskapa dem lyftes de ner, och vi gjorde formar utifrån dem där de nya ornamenten kunde gjutas. Om ornamenten och räckena gjorts i ren betong hade de blivit väldigt tunga och belastat balkongplattorna allt för mycket. Därför återskapades de istället i EPS-betong, vilket är avsevärt lättare men ger samma utseende.

Byggnadens vackra koppartak byttes också ut i sin helhet och takfoten byggdes om. All plåt på fasaden byttes till zink för ett enhetligt uttryck. Taket huserar idag ett dussintal telefonmaster som gradvis flyttas under renovationen och bidrar till logistikutmaningen i projektet.

Att renovera och restaurera på en så central plats är en utmaning i sig. Vi la stor vikt vid att planera hur vi så effektivt som möjligt kunde utnyttja gatorna runt omkring och hur transporterna skulle gå för att göra arbetet så smidigt som möjligt även för alla runt omkring.

Tillsammans med vårt projekt på Kungsportsavenyen 2 arbetar O.A. Tobiason för att återställa porten till Avenyn till sin forna glans.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Berzelii_gavel_goteborg

Stor renovering av hörnfastighet på Södra vägen och Berzeliigatan

Redan på 1600-talet gick en landsväg mot söder, från staden innanför vallgraven till Korsvägen och vidare mot Kallebäck, där den delade sig i två vägar. En mot Halland och en mot Småland.

Läs mer »
Fastighet på Avenyn med byggnadsställning på sidan

Kungsportsavenyen 37

I slutet av 1800-talet byggdes fastigheten i tidstypisk stenromantisk stil på Avenyn i Göteborg. O.A. Tobiason har i uppdrag att utföra en fasadrenovering av hela fastigheten.

Läs mer »
Ljus, pampig bygngad på Avneyn.

Fasadrenovering på Kungsportsavenyn 2

Kungsportsavenyen 2 är en imponerande byggnad i wienerrenässansstil, och utgör porten till den klassiska Avenyn. Efter en besiktning fick vi i uppdrag att restaurera den ornamenterade fasaden till ursprungligt utseende och skick.

Läs mer »