Omfogning på Brf Rodret i Majorna

I mars 2016 påbörjade vi en ett renoveringsprojekt av en fastighet på Bangatan i Majorna. Fastigheten byggdes 1963 och stilen är typisk för denna tid. Fasaden är i gult tegel och har en stomme av betong med skalmur utanpå.

12 januari 2017 •

Huvuduppdraget vi fick av Brf Rodret på Bangatan var omfogning av tegelfasaden, vilket är den typ av uppdrag vi gör allra mest.

Inledningsvis fräste vi ut bruket med ett djup på 2,5 cm. Under fräsningsmomentet uppskattar vi hur många tegelstenar som behöver bytas ut. Det lättare att se omfånget av skadade stenar under detta moment, dessutom faller en del stenar ned under fräsningen.

I det här projektet beräknade vi att 3 000 tegelstenar behöver bytas.

Rustade upp balkar och yttervägg

Vi ersatte även balkar, till exempel bärande balkar och tegelbalkar belägna ovanför fönstren. Murningen vid fönsterbalkarna kallas munkförband, där två löpstenar följs av en koppsten.

Under arbetets gång hittades ytterligare skador på fastigheten. Bland annat behövde ytterväggen rustas upp, vilket våra snickare gjorde genom att skruva upp nya betongplattor.

Inte ovanligt att tegel och bruk behöver bytas ut

Tegel är ett fantastiskt och hållbart material, men det är inte ovanligt vanligt att tegel spricker i hus uppförda under 1950- och 60-talen. Det beror på att det ofta saknas tillräckligt med dilationsfogar (rörelsefogar), som behöver placeras med viss regelbundenhet. Dilationsfogar är en vertikal fog där murbruket ersätts med en fogmassa med elastiska egenskaper. Dessa fogar gör att skalmuren kan expandera vid rörelser och sättning utan att den spricker.

Många skador på tegelhus mellan 1960-1975 uppstår annars på grund av rostande armering (rostfri armering blev vanligt först på 1980-talet) och bristande kramling.

Förutom murare jobbar snickare och underentreprenörer i projektet. Renoveringsarbetet beräknas vara klart i oktober eller november 2017.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Södra Hamngatan 19–23 genomför vi renovering av fasaderna på tre innergårdar. Det är både putsade väggar och fasader med gult tegel som renoveras.

Läs mer »

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäster Johansgatan 15 i Olskroken har vi genomfört tegelrenovering, total omfogning och renovering av balkong- och loftgångsplattor.

Läs mer »

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två sekelskiftsfasader i Linnéstaden har fått ett lyft. Trots att de skiljer sig åt i utseende ingick de i samma uppdrag tack vare att de har samma fastighetsägare.

Läs mer »