Rullagergatan, SKF

 

SKF:s gamla industrifasader är ett dominerade inslag i Gamlestadens stadsbild. Den äldsta byggnaden uppfördes 1907 efter ritningar av arkitekten Ernst Krüger. Därefter har nya hus uppförts efterhand inom området. Huvudentrén byggdes 1912 och har detaljer i jugendstil.

I augusti 2016 fick vi i uppdrag att totalrenovera och återskapa två balkonger på en gammal industribyggnad på Rullagergatan, belägen på SKF-områdets innergård. Balkongerna används inte idag, men de utgör en imponerande del av fasaden. De är femton meter långa, beklädda med koppar och är omgärdade av järnstaket utsmyckade med grova kättingar.

Balkong på Rullagergatan, Göteborg.

SKF Rullagergatan Göteborg

Stora granitstenar på hög höjd

Balkongerna är belägna på 25 meters höjd och omsluts av natursten, med en vikt av nästan 200 kg per sten. Alla stenar fick tas ned med försiktighet, för att undvika skador. En ställning fick resas vid båda balkongerna för stabilitet och extra säkerhet. Därefter avlägsnade vi kopparbeklädnaden, demonterade de utsmyckade järnräckena och lyfte ned naturstenen med hjälp av hydraulkran.

För att montera ned balkongerna på ett säkert sätt bilade vi bort gammal betong för att blottlägga stålkonstruktionen. Stålet frilades och förstärktes med armering. Konstruktionen blästrades och målades om för att skyddas mot framtida fukt.

Naturstenarnas armering ersattes och förstärktes med rostfritt stål för ännu starkare brytkraft. När armeringsjärnet lyfts på plats injekterades den i naturstenen. Därefter var det dags att gjuta om själva balkongkonstruktionen i betong. Det är viktigt att bedöma hur stark betongen ska vara. Den måste vara enhetlig med den äldre betongen och flexibel gentemot stålet.

När balkongkonstruktionen var klar tog plåtslagaren vid, som monterade ny kopparbeklädnad med hängrännor. Därefter arbetar en smed med detaljerna i gjutjärn.

Samarbete med byggnadsantikvarie

En byggnadsantikvarie är inkluderad i projektet under hela arbetets gång, från rivning till att allt är klart. Det krävs mycket förberedande research för att analysera gamla ritningar och förstå vart de äldre balkarna leder. Eftersom det här projektet gäller en gammal fabriksbyggnad finns inga lättillgängliga K-ritningar skapade av en konstruktör. I stället gjordes ritningar endast av arkitekten, s.k. A-ritningar. Dessa är ofta svåra att få tag på, i det här projektet fick vi kontakta SKF:s egna arkiv för att hitta rätt ritningar.

Flera olika yrkesroller har varit involverade i detta projekt. Tobiason har i det här projektet arbetat med träarbeten, formning, gjutning, armering och prospektering. Vi har även samarbetat med många underentreprenörer, bland annat konstruktör, beställare, plåtslagare och byggnadsantikvarie.

Ställningarna restes i slutet av augusti 2016 och arbetet beräknas vara klart i början av februari 2017.