Restaurering mäktiga balkonger på Rullagergatan

SKF:s gamla industrifasader på Rullagergatan är ett dominerade inslag i Gamlestadens stadsbild. Där fick vi i uppdrag att totalrenovera tegelfasaden och återskapa de stora, 15 meter långa balkongerna.

12 januari 2017 •

Den äldsta byggnaden uppfördes 1907 efter ritningar av arkitekten Ernst Krüger. Därefter har nya hus uppförts efterhand inom området. Huvudentrén byggdes 1912 och har detaljer i jugendstil.

I augusti 2016 fick vi i uppdrag att totalrenovera och återskapa två balkonger på en gammal industribyggnad på Rullagergatan, belägen på SKF-områdets innergård. Balkongerna används inte idag, men de utgör en imponerande del av fasaden. De är femton meter långa, beklädda med koppar och är omgärdade av järnstaket utsmyckade med grova kättingar.

Stora granitstenar på hög höjd

Balkongerna är belägna på 25 meters höjd och omsluts av natursten, med en vikt av nästan 200 kg per sten. Alla stenar fick tas ned med försiktighet, för att undvika skador. En ställning fick resas vid båda balkongerna för stabilitet och extra säkerhet. Därefter avlägsnade vi kopparbeklädnaden, demonterade de utsmyckade järnräckena och lyfte ned naturstenen med hjälp av hydraulkran.

För att montera ned balkongerna på ett säkert sätt bilade vi bort gammal betong för att blottlägga stålkonstruktionen. Stålet frilades och förstärktes med armering. Konstruktionen blästrades och målades om för att skyddas mot framtida fukt.

Naturstenarnas armering ersattes och förstärktes med rostfritt stål för ännu starkare brytkraft. När armeringsjärnet lyfts på plats injekterades den i naturstenen. Därefter var det dags att gjuta om själva balkongkonstruktionen i betong. Det är viktigt att bedöma hur stark betongen ska vara. Den måste vara enhetlig med den äldre betongen och flexibel gentemot stålet.

När balkongkonstruktionen var klar tog plåtslagaren vid, som monterade ny kopparbeklädnad med hängrännor. Därefter arbetar en smed med detaljerna i gjutjärn.

Samarbete med byggnadsantikvarie

En byggnadsantikvarie är inkluderad i projektet under hela arbetets gång, från rivning till att allt är klart. Det krävs mycket förberedande research för att analysera gamla ritningar och förstå vart de äldre balkarna leder. Eftersom det här projektet gäller en gammal fabriksbyggnad finns inga lättillgängliga K-ritningar skapade av en konstruktör. I stället gjordes ritningar endast av arkitekten, s.k. A-ritningar. Dessa är ofta svåra att få tag på, i det här projektet fick vi kontakta SKF:s egna arkiv för att hitta rätt ritningar.

Flera olika yrkesroller har varit involverade i detta projekt. Tobiason har i det här projektet arbetat med träarbeten, formning, gjutning, armering och prospektering. Vi har även samarbetat med många underentreprenörer, bland annat konstruktör, beställare, plåtslagare och byggnadsantikvarie.

Ställningarna restes i slutet av augusti 2016 och arbetet beräknas vara klart i början av februari 2017.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Kalkfog och verblendertegel på Nordhemsgatan 29

Mitt emellan Prinsgatan och Första Långgatan ligger fastigheten på Nordhemsgatan 29 där vi på Tobiason fått i uppdrag att renovera fasaden. Huset bygges i början av 1900-talet, cirka 20 år efter att parallellgatan Linnégatan anlades.

Läs mer »
Vallgatan

Rikligt med ornament på Vallgatan 27

Fastigheten på Vallgatan 27 ligger på en trång kullerstensgata, mitt bland några av de mest shoppingtäta kvarteren i Göteborg.

Läs mer »
Korsgatan 3

Korsgatan 3 får ny takfot

På Korsgatan 3 har O.A. Tobiason renoverat stenhusets takfot. Arbetet innebar att först riva 1,5 meter ner på fasaden, ett arbete som faktiskt underlättades av formen på taket eftersom det finns en tillbyggnad där.

Läs mer »