Vi ser fram emot 2020!

2019 blev ett givande, roligt och produktivt år! Vi har bland annat färdigställt fasadrenoveringen på pampiga Kungsportsavenyen 1, renoverat NK-huset entré mitt bland shoppingsugna flanörer, återställt vackra maskroner på Vallgatan 27 och tagit oss an en dubbelrenovering av två väldigt olika grannfastigheter i Linnéstaden. Stort tack till alla vår kunder som gjort att vi gemensam kunnat komma i mål med alla renoveringsprojekt under 2019.

Nu blickar vi framåt och tar oss an projekten för 2020. Just nu i januari ser du oss bland annat på Västra hamngatan, på Arsenalsgatan på Kungshöjd och på flera adresser i Linnéstaden.

Maria Petersson