Södra vägen

Södra vägen 36 A är en byggnad från tidigt 1900-tal med putsad fasad. Fönstren är kopplade tvåglasfönster av trä och tvåluftsfönster med tvärpost och spröjs. Vi fick i uppdrag att byta fönster och fönsterdörrar, renovera och måla om fasaden, justera beslag och sätta upp nya tätningslister.

Sättningar i tegel. Bilden är inte från det här projektet.

Fakta: Sättningar

Det är inte ovanligt att husen sätter sig i Göteborg på grund av att stora delar av staden är byggd på lera. Förr i tiden byggdes hus på träpålar eller rustbäddar – en konstruktion av korsvis sammansatta träbjälkar. Om dessa drabbas av rötangrepp, till exempel på grund av att vattennivån sjunker, kan det leda till sättningar och glidningar.

Vi inledde arbetet med att knacka och ta bort all dålig puts från fasaden samt avlägsna och ersätta de delar som satt löst. Putsen är en blandning mellan slätputs och spritputs som ger vackra skuggor och en extra dimension åt fasaden. Spritputs är en tålig puts med grovkornig struktur som inte har med sprit att göra, utan den har fått sitt namn av ”spritstenar” som är ett slags polerat grus. Nu för tiden utgörs kornigheten oftast av krossade småstenar.

Fönsterbytet visade sig vara en utmaning. Fastigheten har drabbats av sättningar och lutar rejält, vilket har medfört att alla fönsteröppningar med tiden har blivit sneda. För att nya fönster skulle kunna monteras behövde fönsteröppningar korrigeras. Puts och tegel vid fönsteröppningarna fick bilas eller skäras ut för att göra dem raka för att passa de nya fönstren. Innergården har plåtfasad, där blev fönsterjusteringarna något lättare att genomföra. Här behövde vi endast skära bort den plåt som var i vägen för att kunna montera nya fönster.

När arbetet med puts och fönster var färdigt målades fasaden med silikonharts, en lösningsfri och vattenavvisande putsfärg.

Fastigheten på Södra Vägen 36 A, Göteborg, fotograferad rakt framifrån.

Södra vägen 36 (bilden är sammansatt av flera fotografier)