Nordenskiöldsgatan 3

Projektet på Nordenskiöldsgatan 3 började i april 2015. Det var från början en relativt enkel fasadrenovering av en tegelbyggnad från sekelskiftet. Som brukligt i en renovering av tegelfasad skulle all fog mellan tegelstenarna fräsas ut, anfrätta stenar bytas, och hela fasaden fogas om. Vid utbyte av stenar i samma nivå som mellanbjälklagen så upptäcktes skador på bjälklaget som behövde åtgärdas relativt omgående.

Byggnadens historia

Nordenskiöldsgatan 3 byggdes 1905. Byggmästare Sven Svensson byggde stora delar av Linnégatan under 1898-1923. Gatan är uppkallad efter upptäckresanden Friherre Adolf Erik Nordenskiöld, mest känd för att ha upptäckt Nordostpassagen år 1880. Byggnaden ligger i stadsdelen Kommendantsängen som fram till 1900-talet var kronans mark och användes som betesängar för officerarnas hästar. Området bebyggdes i en första etapp 1895-1900 med landshövdingehus på Skansbergets södra sluttning.

Under perioden 1900-1930 bebyggdes resten av området med bostadshus i sten och under den tiden uppfördes även Nordenskiöldsgatan 3. Linnégatan byggdes också i sitt nuvarande skick under samma period.

Vi renoverade mellanbjälklaget på alla våningar. Det innebar att hela ytterdelen av byggnaden stämpades upp från källarplan till översta våningen. Sedan jobbade hantverkarna sig ner våning för våning under de 18 månader som projektet höll på. Genom att göra en våning i taget så kunde de boende allteftersom få tillgång till sina lägenheter när renoveringen flyttade mot källarplan.

Som mest jobbade cirka 20 hantverkare på projektet. På Tobiason är vi vana vid renovering av gamla fastigheter och har skickliga hantverkare som kan restaurera och återställa gamla tiders hantverksdetaljer. Under en fasadrenovering görs analys på det gamla murbruket för att fastställa komposition. Detta gör att vi kan specialbeställa bruk som får samma färgton som det gamla bruket. Nya stenar väljs som i så stor utsträckning som möjligt görs på samma lera och har samma bränningsgrad som originalstenarna. På Nordenskiöldsgatan 3 byggdes ett antal valv om i identisk stil med originalbygget. Invändigt fanns det gamla vackra stuckaturer i samtliga lägenheter. De plockades ner och fraktades till vårt eget gjuteri där varje unikt element reparerades och användes för att göra formar i vilka nya stuckaturer gjöts. Vi gjorde även om ett stort antal invändiga trädetaljer. Kring fönster satt ett vackert allmogefoder som återskapades i våra fräsar. Höga golvsocklar och fasta fönsterbänkar gjordes också om.

Tobiason blandar gammal hantverkskonst med modern teknik för att se till att byggnaderna håller sig friska många år framöver. Innan renovering satt det tättslutande tapeter på ytterväggarna. När väggarna putsats om så målades det med en färg silikatfärg som andas. Det hjälper till att hålla väggarna torra många år framöver. I vissa fall kan även fasaden hydrofoberas genom att ett vattenavstötande skikt sprutas utanpå tegelfasaden.

Målsättningen med ett jobb av den här typen är att byggnaden skall se ut som när den byggdes för 110 år sedan. Det är utmaningarna med sådana här jobb, men också tjusningen för en riktig hantverkare.