Kungsportsavenyen 37

Kungsportsavenyen 37 byggdes 1897 och är ritad av arkitekten Oscar W. Nilsson. När den stod klar markerade fastigheten slutet på Kungsportsavenyen, som vid den här tiden bestod av exklusiva bostadshus med stora lägenheter och förträdgårdar framför varje fastighet. Längre upp på dagens Avenyn låg vid den här tiden Lorensbergsparken som under senare årtionden successivt täckts med bebyggelse.

Fasad, Kungsportsavenyen 37

Kungsportsavenyen 37, fasad delvis täckt av ställningar. Foto från april 2017.

Fastigheten på Kungsportsavenyen 37 är en sutterängbyggnad och ett typexempel på tidens stenromantik. Fasaden är i tegel av många olika kulörer vilket ger en lättsammare och mer lekfull känsla till en annars ganska stram byggnad. Sedan den togs i bruk vid förra sekelskiftet har byggnaden genomgått en rad förändringar. Under 40-talet togs förträdgården bort för att göra plats för butiker på markplan och de tidigare så rikligt ornamenterade balkongerna fick en mer stram design. Byggnaden genomled en brand i mitten av 50-talet och reparerades. Men takets kupoler och volutgavlar återställdes aldrig.

Under 2000-talet har fastigheten fått en tillbyggd extra våning och har därmed blivit en blandning av stilar och tankesätt: från 1800-talets stenromantiska estetik, vidare till 1940-talets mer strama modernism, och slutligen 2000-talets praktiska användande.

O.A. Tobiason har i uppdrag att utföra en fasadrenovering av hela fastigheten. Det innebär att all fog på hela fasaden kommer att fräsas ut och ersättas med ny. Lösa partier och stenar ska muras om. Balkongernas finsatser, som idag tynger för mycket på balkongerna, ska helt göras om och balkongräckena tas ner, blästras och målas. Vi kommer även genomföra en mindre fönsterrenovering.

Projektet tog sin början i februari 2017 och planeras att slutföras våren 2018.