Kungsportsavenyen 4

Kungsportsavenyen 4 till 14 kallas franska kvarteret efter stilen på byggnaderna som uppfördes där under 1870-talet. Från 1930-talet och fram till 60-talet revs kvarteret successivt och ersattes med byggnader i modern stil. Ett typexempel på denna moderna stil är den vackra fastigheten på Kungsportsavenyen 4. Byggnaden, som uppfördes 1939, är tidstypisk funkis och ritades av AM Stark.

Fasaden är slätputsad med vackra balkonger och stuprör i koppar. Men på senare år har Avenyns flanörer kunnat märka slitaget på både fasad och balkonger.

Upprustning

O.A. Tobiason fick i uppdrag att totalrenovera balkonger samt renovera och mura om delar av fasaden. Finsatser byttes på samtliga balkonger, räckena renoverades och de gamla kopparskärmarna ersattes med nya.

Fasaden har tvättats, reparerats och målats med en kulturvårdande färg utan plast. De gamla stuprören i koppar byttes även de ut mot nya i samma material.

Projektet slutförs under vintern 2017 men redan idag står den yttre fasaden med balkonger klar och under några veckor kunde förbipasserande njuta av blänkande koppar som sedan dess mörknat med ett första lager patina. Bilderna är tagna när fasad och balkonger just fädigställts.

– Det är speciellt att jobba med koppar, säger Hampus Letbäck som ansvarat för projektet. Redan efter ett par veckor mörknar kopparn till en brun färg för att gradvis bli nästan svart innan den gröna ärgen börjar komma fram. Det kan ta upp till 50 år innan man naturligt får en jämn grön patina.

 

"Redan efter ett par veckor mörknar kopparn till en brun färg för att gradvis bli nästan svart innan den gröna ärgen börjar komma fram."

"Det kan ta upp till 50 år innan man naturligt får en jämn grön patina" säger Hampus Letbäck.

 

Koppar som material

Koppar är en mjuk och formbar metall och har ofta använts som material i mer ornamenterade eller avancerade takkonstruktioner. Det är ett slitstarkt material som behöver mycket litet underhåll.

Metallen kan smältas om återanvändas hur många gånger som helst och kopparskrot har ett relativt högt marknadsvärde. Kring 80% av all koppar som brutits sedan bronsåldern är fortfarande i användning.

Korrosion på koppar kallas patina och den genomgår flera steg innan den slutar i den gröna färg som de flesta associerar med koppar. Efter bara några dagar i fuktig luft mattas den nyslagna kopparns glans. Den mörknar sedan eftersom ett lager av röd och svart kopparoxid byggs upp.

Under gynnsamma förhållanden, t.ex. i städer och kustområden, börjar den gröna patinan bildas redan efter 10 år. Den består till lika delar av kopparkarbonat och kopparhydroxid jämte andra kopparsalter som beror på luftsammansättning. Det kan ta upp till 50 år innan ett jämt lager av grön patina täcker ett koppartak och i inlandsmiljö bildas den ibland inte alls.

Att jobba tillsammans med de boende

Liksom för övriga projekt O.A. Tobiason driver på Avenyn är en faktor att utrymmet är begränsat. Både materialtransporter och arbete kräver noggrann planering. Kungsportsavenyen 4 inhyser boende och flera näringsverksamheter. O.A. Tobiason har lång erfarenhet av att jobba runt pågående verksamheter och tillsammans med de boende.

– Man får vara lite finkänslig och förstå att de som bor och arbetar i byggnaden kanske inte alltid vet hur ett sånt här projekt fungerar, säger Hampus Letbäck. Men vi förklarar vad vi gör och varför det är viktigt.