Fasadrenovering på Förenings­gatan 4

Fram till 1870, då Annedal införlivades i Göteborgs stad, fanns här mest ängs- och betesmark. Området ligger mellan Vasastaden och Linnestaden och kom att bli hemort för en arbetarklass som hade det lite bättre ställt. Här byggdes trevliga bostäder till rimliga priser, främst riktade till gifta par och familjer. Annedal blev med sina landshövdingehus snabbt ett trevligt familjeområde.

I samband med den stora befolkningsökningen i slutet av 1800-talet köpte Göteborg in flera tomter och stadsdelar. Annedal blev allt mer ett centralt område som förenade några av stadens nya stadsdelar och tomter. Av den anledningen fick Trädgårdsgränd ett nytt namn: Föreningsgatan. Vid sekelskiftet byggdes villor längs gatan.

I slutet på 1960-talet rev och sanerade man i området, precis som på många andra håll i Göteborg. Många av de äldre landshövdingehusen fick ge plats för moderna och mer välplanerade boenden. Idag präglas Annedal av en blandad bebyggelse, stram funktionalism längst upp på höjden, vackra stenhus, ståtliga Jugendhus och rester av vad som förut var känt som Föreningsgatans villastad.

Funkisfasader i området

På toppen av Fogelberget, vid Föreningsgatan 4, ligger ett av fyra friliggande hus i funkisstil. Den putsade fasaden, balkongerna och det platta taket är ritade av funkisarkitekten Nils Einar Eriksson som bland annat ritat Göteborgs konserthus och Götaälvbron. Med elva våningar vardera har husen en mäktig utsikt över Vasastaden och de kringliggande grönområdena.

Föreningsgatan 4 - stänkputs på den gamla fasaden

Stänkputs ger struktur

För att få till en kornig putsyta med struktur används en teknik som heter stänkputs. Som begreppet antyder stänks eller sprutas putsen på underlaget.

Fasadrenovering

O.A. Tobiason har fått uppdraget att renovera entrésidans fasad. Fastigheten genomgick en fasadrenovering så sent som 2001 men sedan dess har det uppstått en del sprickor i putsen. Problemen som uppstått beror till stor del på hur den tidigare putsbäraren fästs mot stommen och på att man målat med en plastfärg som stängt inne fukt.

Från början var det meningen att endast små lagningar av putsen skulle göras innan målning. En närmare syn av fasaden visade att nedmontering ända in till stommen var nödvändig. Vi började med att ta ner befintligt putsbruk, putsnät och den utvändiga isoleringen. Därefter ersatte vi isoleringen med ny. Utanpå isoleringen satte vi infästningar för putsnätet, tätare än de föregående för att öka hållfastheten mot putsbäraren. Ett putsnäts funktion är både att vara sprickförebyggande och att vara en putsbärare.

Arbetet beräknas vara klart under slutet av 2017.