Förbättrade golvbjälklag i Tynnered

På Briljantgatan 85-92 i Tynnered renoverar O.A. Tobiason golvbjälklagen. Golvbjälklagen syns som gråa linjer av betong på huskropparna i rött tegel.

Flerfamiljshusen på Briljantgatan byggdes under mitten av 60-talet, då nästan alla hus i närområdet också byggdes. De är en del av miljonprogrammet och byggdes med hjälp av prefabricerade betongstommar. Det var ett modernt sätt att bygga då, och det gick att producera många hus på förhållandevis kort tid.

Lägenhetshus i motljus, golvbjälklaget syns som ett grått streck i mitten av fasaden. Briljantgatan, Tynnered, Göteborg.
Flerfamiljshus i rött tegel, Briljantgatan, Tynnered, Göteborg.

Förbättrar och gör mer hållbart

Bostadsområdena som likt Briljantgatan byggdes under rekordåren har många gånger liknande renoveringsbehov på grund av samma ålder och liknande byggnadsätt.

På Briljantgatan bilar vi bort ungefär 5 cm av golvbjälklaget och rustar upp dem igen. Som ett yttre lager sätter vi även en plåt. Det fanns inte tidigare, men ger ett välbehövligt skydd mot framtida slitage för byggnaden och fotelementen.

Arbetet beräknas ta 3,5 månad och påbörjades i slutet av april 2019. Det här är ett av alla våra fasadrenoveringar, läs mer om de andra projekten här.