Floda Säteri
– en herrgård med gamla anor

Under 1800-talet var sjövägen mellan Nääs Fabriker och Floda järnvägsstation en viktig sträcka för den svenska bommullsindustrin. I fabriken framställdes, blektes och färgades stora mängder bomullsgarn. Resultatet fraktades sedan längs Sävelången till godstågen som väntade vid Flodas järnvägsstation. Ångbåtstrafiken sköttes av S/S Sävelången fram till 1943 och Nääs Fabriker lades ner 1980. Nu spirar fabriksområdet på nytt med hotell, butiker, restaurang och kontorslokaler.

På en höjd längs med Sävelångens strand – på andra sidan järnvägen – skymtar något som liknar ett slott. Vid sluttningens topp står två kanoner med mynningarna riktade mot vattnet. På andra sidan sträcker sig en allé av lövträd. Säteriet har en pampig entré mot gårdsplanen som, förutom huvudbyggnaden, omges av två flygelbyggnader. Herrgården är omgiven av lummig natur med en idyllisk utsikt över sjön.

Anor från 1100-talet

Floda Säteri sägs ha anor från 1100-talet och under tidens lopp har fastigheten bytt ägare och byggnader många gånger. Floda har bland annat varit ett järnmanufakturverk och till gården hör en kvarn och ett sågverk. Det som idag utgör manbyggnaden (huvudhuset) har 36 rum och uppfördes 1863 av brukspatron Karl von Proschwitz. 90 000 kr kostade bygget på den tiden, motsvarande ungefär fem miljoner i dagens penningvärde.

Sedan 1995 ägs Floda Säteri av en föräldraförening som driver montessoriskola i byggnaderna.

Fasadrenovering som kräver genuint hantverkskunnande

O.A. Tobiason har fått i uppdrag att renovera fasaden på Floda Säteri, en av Vättle Härads äldsta herresäten. Renoveringen innefattar två etapper varav den första avslutades i mitten av oktober. För att bevara kulturarv av den här typen krävs inte bara ett genuint hantverkskunnande utan även goda kunskaper om historiska material och stora mått omdömesgillhet.

Arbetet inleddes med att fogarna i tegelfasaden frästes ur och skadade stenar byttes på den norra och östra sidan. Fogarna fogades om med naturligt hydrauliskt kalkbruk. Därefter har vi bytt ut rötskadat trä vid fönsteromfattningar, skrapat bort flagnande färg samt målat om både karmer och lister. Vi har ersatt tidigare renoveringars temporära lösningar med mer varaktiga och slitstarka material.

För att åtgärda fuktskador vid takkupor har vi bytt plåt samt återskapat takfoten. Takkupan är ett av de områden som är särskilt utsatt för fuktinträngning. Liknande områden är runt skorstenar och ventilationsrör. Generellt skyddar man dessa områden mot vatten med täckprofiler av plåt, takpapp eller syntetmaterial. Om täckprofilen är skadad bör den omedelbart bytas för att minska risken för rötskador.

En byggarbetsplats och skolgård

När en skolgård temporärt omvandlas till en byggarbetsplats måste man ta hänsyn till och minimera uppkomsten av risksituationer. Det krävs en noggrann planering, uppsikt och kommunikation för att upprätthålla en säker miljö för elever.

O.A. Tobiason har haft en nära dialog med Montessoriskolan Floda Säteri under arbetets gång. Skolan har haft en representant som deltagit på byggmöten och lärare har informerat elever om vad som är viktigt att tänka på. Materialtransporter till och från platsen har skett under uppsyn och tegelhögar och byggställningar har avskärmats med stängsel.

Vi vill tacka alla inblandade för ett bra samarbete som har skapat en säker och trivsam tillvaro för såväl elever, lärare och byggarbetare.