Fasad­renovering av 80-talshus i Linnéstaden

O.A. Tobiason har fått i uppdrag att renovera fasaden på fastigheten KB Silverknappen, Olivedalsgatan. Fogar ska fräsas ur och fogas om och stenar med sprickor ersättas med nya. Även balkonger och plåtomfattningar runt fönster ses över och genomgår mindre renoveringar.

Linnéstaden har ett brett utbud av restauranger och nöjesliv, vilket gör att många människor rör sig i stadsdelen. O.A. Tobiason är vana att ta hänsyn till sådana omständigheter och jobbar alltid nära fastighetsägare, boende och hyresgäster för att säkra att arbetet stör övriga verksamheter så lite som möjligt. Renoveringen inleddes under sommaren, vi påbörjade därför arbetet med innergårdens fasader för att inte störa gäster på uteserveringarna.

Fastigheten på Olivedalsagatan är från 80-talet och relativt nybyggd jämfört med den övriga omgivningen. Huset består av nio våningar och på gatuplan finns butikslokaler och restauranger. Förutom Olivedalsgatan har fastigheten också fasader som vetter mot Linnegatan och Nordenskiöldsgatan.

Sprickor och frostsprängningar

Teglet vid takfoten är extra utsatt för regn. Här har vatten trängt in i sprickor och under vinterhalvåret frusit till is. Fenomenet kallas för frostsprängning och är ett av de vanligare problemen på fastigheter med fasad av sten eller puts. När vatten fryser och expanderar i tegelstenen uppstår sprickor vilket ger upphov till vittring. För att åtgärda och eliminera risker för framtida frostsprängning tar vi ner stenar, lägger om plåt och återskapar rullskiftet.

Rullskift vid takfoten

Rullskift vid takfoten

Rullskift vid takfoten

Rullskift är en del i muren där tegelstenarna ställs på högkant och bryter det övriga mönstret. Genom att variera ordningen på stenarna uppstår mönster­kombinationer som kan fungera som utsmyckning och vackra detaljer. Samtidigt binds muren bättre och blir stadigare.

Nya dilatationsfogar

Eftersom Linnestaden inte är byggt på berg finns risk för ojämna sättningar och under vår första inspektion såg vi att några av de äldre dilatationsfogarna gått isär, dessa fräses ur och ersätts av nya, välfungerande. Dilatations­fogar är bredare, vertikala fogar av mjukare karaktär som tillåter att fasaden rör sig vid sättningar och liknande. Runt burspråken, områden som är extra utsatta för rörelse­förändringar, sätter vi in två nya dilatations­fogar för att förhindra sprickbildningar.

Nya stenar som ännu inte fogats eller patinerats av tid och miljö

Nya stenar som ännu inte fogats eller patinerats av tid och miljö

Nya stenar som ännu inte fogats eller patinerats av tid och miljö

När denna renovering är klar har vi åtgärdat problem som sprucken sten, dålig fog och föråldrade plåt­omfattningar. Att fasaden blir tät är viktigt eftersom eventuell vatten­inträngning kan leda till stora invändiga skador på fastigheter.

Arbetet pågår på fasaden mot Olivedalsgatan och delar av Linnégatan, därefter fortsätter vi med resten av Linnégatan och Nordenskiöldsgatan.

Stadsdelen Linnéstaden

I Göteborgs stadsplanering 1878, fastställdes att en gata skulle läggas mellan järntorget och Slottskogen. Den nya gatan som fick namnet efter Carl Von Linné blev snart en av stadens mest förnämsta paradgator. Jämte trädkantade trottoarer och breda körbanor, med ridbana i mitten, uppfördes flera bostäder och en ny stenstad växte fram.

KB Silverknappen är belägen i Olivedal som är ett område i Linnéstaden. Här står en del av sekelskiftesfastigheter kvar, men några av de äldre husen revs under 1980-talet och ersattes av postmoderna hus med viss inspiration hämtad från de äldre husen. I samband med nybyggnationerna öppnade flera restauranger och kaféer i stadsdelen.