Brf Guldberget

Fasadrenovering av Brf Guldberget i Guldheden. Guldberget består av fyra vackra sexvåningshus längst ut på berget, uppförda 1947. 

Information från föreningens webbsida: 

Arkitekterna Gunnar Wejke och Kjell Ödeen gjorde den plan som låg till grund för den formella stadsplanen för Norra Guldheden år 1945. Planerna återger 1940-talets vision om hur barnfamiljer bör kunna bo i framtiden. Idealen var ljusa, luftiga bostäder i närhet till naturen. Stor hänsyn togs till terrängens förutsättningar och bergen lämnades i möjligaste mån orörda. För att ge bra ljusförhållanden ligger vissa hus indragna från gatan och andra ligger nära. Gatorna är planerade så att de följer nivåskillnaderna i terrängen.