Tak- och fasadrenovering på Birkagatan 26

Lamellhuset på Birkagatan, Torp i Göteborg har fått sina yttre lager renoverade av O.A. Tobiasson; fasaden, balkongerna, taket. Näst på tur står garageportarna och de kommer att vara den sista biten av upprustningen.

Sådana här omfattade projekt passar oss på OA Tobiason bra eftersom vi har olika kompetenser inom företaget. Det gör att arbetet rullar på väldigt smidigt, utan några onödiga väntetider.

Lamellhus från 1946

Fastigheten är ett trevåningshus i gult tegel, byggt precis vid krigets slut. Sedan dess har det även byggts lägenheter på vindsvåningen. Eftersom huset är så tidstypiskt finns det med i Göteborgs stads bevarandeprogram.

Det har gått många år sedan huset uppfördes och nu behövde det rustas upp. Tegelfogarna frästes ur, de tegelstenar som behöver bytas ut ersattes med nya och tidsenliga, och vi la nytt bruk. Vi lagade upp balkongplattorna, och blästrade och målade balkongräckena i korrugerad plåt.

Nylagt tak Birkagatan 26 Göteborg
Takfönster i det renoverade taket Birkagatan 26, Göteborg.
Ny röd plåt och nytt tegel på taket på Birkagatan 26 Göteborg
Fint plåtarbete på taket. Birkagatan 26 Göteborg.

Hyresgästerna kunde bo kvar under takrenovering

När vi renoverade taket, rev vi allt gammalt ner till råsponten. Vi satte ny läkt, la nytt taktegel, nytt plåttak och klädde om skorstenen. Plåtslagare och takläggare arbetade jämsides och eftersom arbetet gick så pass fort kunde hyresgästerna i vindslägenheterna bo kvar under renoveringen.

Arbetet startade i oktober 2018 och är klart i april 2019.