Uppdatering: Ställningsraset på Engelbrektsgatan

Vid lunchtid tisdagen den 27:e februari rasade en byggnadsställning på Engelbrektsgatan i Göteborg. O.A. Tobiasons murare var på lunch vid olyckstillfället och ingen människa kom till fysisk skada.

Direkt efter olyckan inledde Arbetsmiljöverket och Göteborgspolisen parallella utredningar. I dagarna blev Arbetsmiljöverkets utredning klar och resultatet gör att de har valt att anmäla No Problems Scaffolding, företaget som byggde ställningen på Engelbrektsgatan, till åklagare.

Carl Antonsson, vd på O.A. Tobiason:

– Vi konstaterar att Arbetsmiljöverket funnit så allvarliga brister i hur ställningen byggts att de vill att en åklagare tar det vidare. Vår bild av det inträffade är att ingen av vår personal på något sätt orsakat händelsen. Det känns väldigt skönt att Arbetsmiljöverkets utredning nu bekräftar det.

Upp till åklagaren

Det som kommit fram ur den ännu sekretessbelagda utredningen visar att ställningen konstruerats med för få och för grunda infästningar. Carl Antonsson igen:

– Vi spekulerar inte i vad en eventuell förundersökning kan leda till, det är upp till åklagaren att avgöra om en sådan ens ska inledas. Precis som innan står vi redo att bistå myndigheter i alla tänkbara utredningar med allt vi kan och vi välkomnar att man undersöker detta noga.

Arbetsmiljöverkets utredning kan komma att bli offentlig i månadsskiftet, och Carl Antonsson ser fram emot att få ta del av den i sin helhet.

– Eftersom Arbetsmiljöverkets utredning är sekretessbelagt vet vi i övrigt bara det som synts i media, det vill säga att infästningarna i fasaden varit både för få och för grunda.

Ställningen var farlig

Arbetsmiljöverkets jurist, Jonas Hamark, säger till Sveriges Radio Göteborg att ställningen utgjorde en fara:

– Byggnadsställningen var en fara för allmänheten. Fästena i väggen var både för få och för ytliga, säger Arbetsmiljöverkets jurist Jonas Hamark.

På O.A. Tobiason tar man väldigt allvarligt på det inträffade. Om en utredning skulle visa att det finns rutiner som kan förbättras ytterligare tas det tacksamt emot.

Carl Antonsson:

– Byggnadsställningar är vår arbetsplats och arbetsmiljö, varje dag. Därför är säkerhet och förtroende mellan alla inblandade en så viktig fråga. När en sådan här allvarlig olycka nu ändå har inträffat är vi först och främst tacksamma för att ingen kommit till skada.

– Jag är stolt över mina kollegors agerande, varje dag på våra arbetsplatser runt om i staden. Extra stolt är jag över hur de hanterade situationen på plats på Engelbrektsgatan och hur de tillsammans stöttat varandra. Att Arbetsmiljöverket nu så tydligt bekräftar bilden av att det är brister i konstruktionen som ligger bakom gör det lättare för kollegorna att gå vidare från en väldigt obehaglig upplevelse.

Inget som stödjer andra förklaringar

I GT får jurist Jonas Hamark frågan om ställningsbyggarnas alternativa förklaringar till det inträffade, han svarar:

– Vi har ingenting som stöder den tesen.

Ny ställning på plats

Sedan någon vecka är en ny ställning på plats på Engelbrektsgatan så att arbetet med att renovera fasaden kan slutföras.

Carl Antonsson
Carl Antonsson 031-83 06 45 carl@tobiason.se