O.A. Tobiason tecknar ramavtal med Göteborgs Stad

O.A. Tobiason har tecknat ramavtal med Göteborgs Stad. Det nya avtalet börjar gälla den första november 2017 och omfattar “murning och putsning, reparationsmurning och tillhörande arbeten såsom rivning, tätning och fogning med mera.”

–Vi är glada och stolta över att vara ett av fem företag som skrivit avtal i den här upphandlingen. För oss som företag innebär det nya och spännande projekt. Och det ger Göteborgs Stad tillgång till Göteborgs bästa murare och hantverkare. Det säger Carl Antonsson, VD för O.A. Tobiason.

Lång erfarenhet av kulturminnes­byggnader

 

Vi driver inte bara ett företag, utan ser det också som en del av vårt uppdrag att vårda och utveckla ett kulturarv.
Carl Antonsson, VD, O.A Tobiason

Avtalet täcker inte bara organisationen Göteborgs Stad direkt, utan också samtliga förvaltningar, bolag och föreningar där Göteborgs Stad är förvaltare. Där ingår till exempel Göteborgs Kyrkogårdsförvaltningar och Räddningstjänsten Storgöteborg.

O.A. Tobiasons expertis och långa erfarenhet av att arbeta med kulturminnesvärda byggnader var en faktor i upphandlingen.

–Vi driver inte bara ett företag, utan ser det också som en del av vårt uppdrag att vårda och utveckla ett byggnadstekniskt kulturarv, säger Carl Antonsson. Gamla tiders byggnadskonst är en del av vår vardag och vi för vidare kunskap från både byggnaderna och från våra erfarna hantverkare till den yngre generationen.

Ramavtalet planeras gälla 48 månader från och med 1 november 2017.

Ladda ner som pressmeddelande (pdf)

Carl Antonsson
Carl Antonsson 031-83 06 45 carl@tobiason.se