Tips & råd

En grundlig genomgång av byggnadens åtgärdsbehov är en given del av vårt arbete. Baserat på läge, byggnadsår, och lite information så kan vi redan på förhand avgöra vilka delar av fastigheten som kommer kräva särskilt noggrann genomgång. Sveriges varierade klimat – med varma somrar, blöta höstar och kalla vintrar – är en påfrestning för våra byggnader. Rätt åtgärder i rätt tid är en förutsättning för att behålla friska hus och hålla nere underhållskostnaderna.

Med lite kunskap kan du själv göra enkla inspektioner och tidigt upptäcka problem som behöver åtgärdas. Här ger vi råd om situationer, byggnadselement och byggstilar som kräver särskild uppmärksamhet. Det är inte alltid så roligt att upptäcka underhållsbehov, men var lugn: allt går att åtgärda och resultatet överträffar nästan alltid förväntningarna.

Kategorier