Fönster

Var uppmärksam på tidiga tecken på underhållsbehov. Det gör att renoveringar blir mindre kostsamma och kan spara kostnader för uppvärmning och ventilation, minska buller och ge dig ett bättre inomhusklimat. Hantverksmässiga fönster är byggda för att hålla länge med rätt underhåll. De är en god investering för framtiden.

Tecken på att underhåll behövs

Fönsterbåge och -karm i stort behov av renovering.

Fönsterbåge och -karm i stort behov av renovering.

  • Kitt som släpper från glas och fönsterbågar. Ofta kan det räcka att komplettera kittet och bättringsmåla.
  • Imma eller fukt mellan glasen. Detta innebär ofta att något är fel med cirkulationen mellan glasen. På aluminiumfönster av två- eller treglastyp, som ofta är gasfyllda och alltså ska vara täta, kan det betyda att något är trasigt och luft kommer in. På äldre tvåglasfönster skall luft cirkulera mellan fönstren. Då betyder imma att luften inte kan röra sig fritt.
  • Imma på insidan av fönster, det tyder ofta på problem med ventilation i huset.
  • Färg som släpper från träet. Tecken på att underhållsmålning behövs, men kan också bero på eller medföra fuktproblem.
  • Plastfärg. Byt till en miljövänlig och mer vårdande färg. Plastfärgen andas inte och riskerar att stänga inne fukt i trä.
  • Röta i karmar eller fönsterbågar uppkommer när fukt eller vatten tränger igenom byggnadens klimatskydd men inte hinner  torka eller dunsta i samma utsträckning. Det kan bero på att fönster eller fasad har renoveringsbehov, men kan också komma sig av fel i konstruktion av över- och underbleck. Det går ofta att renovera även illa åtgångna fönster – rötskadade delar kan bytas och fel och brister åtgärdas. Med olja och rätt färg ser de sedan som nya ut. Äldre träfönster är ofta tillverkade av material med hög kvalitet. De är ofta värda att bevara och är konstruerade på ett sätt som tillåter reparationer.

Vi rekommenderar varmt Kålltorps Glasmästeri för fönsterrenoveringar och andra snickeriarbeten.

Carl Antonsson
Carl Antonsson 031-83 06 45 carl@tobiason.se

Categories