Balkonger

En balkong fyller ofta en viktig funktion för de boende. Dels erbjuder den ett extra rum och utomhusvistelse i hemmet, dels kan den vara en estetisk detalj till fasaden. Balkonger har dock kortare livslängd än själva huset, därför är det viktigt att regelbundet besiktiga skicket för att se om en renovering behövs. Balkongers konstruktion har förändrats med tiden, det finns olika svagheter beroende på material och konstruktion. Det är inte alltid skador är synliga för en lekman, men det finns vissa detaljer som man kan vara extra uppmärksam på.

När balkongerna är omkring 30 år gamla bör de börja besiktigas på regelbunden basis. Det som är viktigast att undersöka är tecken på fukt och rost. Se efter om färgen börjat flagna på betongen, och om betongen har börjat spricka eller vittra. Det syns lättast i framkanten och i hörn, där ibland delar av armeringsjärnen blivit synliga. När fukt tränger in i betongen kan armeringsjärnen börja rosta inifrån, vilket leder till att armeringens hållbarhet försämras på sikt i och med rostsprängning av betongen. När rosten expanderar börjar betongen gå sönder, vilket kan leda till att betongbitar lossnar och ramlar ned. Det påverkar sällan bärigheten till en början, men om delar lossnar bör du snarast se till att det åtgärdas. Fallande bitar kan utgöra en fara för förbipasserande, och med tiden kommer även hållfastheten att försvagas. Betongen kan även drabbas av frostsprängningar om det trängt in vatten som sedan fryser.

Undersök även om balkongräcket har börjat rosta. Där räcket möter betongplattan är ofta en svag punkt.

En balkong bör besiktigas vart 5:e år. Om inga skador är synliga bör de ändå renoveras vart 40:e år på grund av naturligt slitage.


Balkonger på Linnégatan, Stockholm. Bild: I99pema, CC BY-SA 3.0

Carl Antonsson
Carl Antonsson 031-83 06 45 carl@tobiason.se

Categories