Projektstart på Linnégatan 23

I ett av hörnen vid korsningen Linnégatan – Prinsgatan står en mörkröd tegelklädd fastighet med ljusa putsade lister och ornament. Överst på frisen mot Prinsgatan står det respektingivande årtalet för färdigställandet: "1900". 

Fasaden mot Prinsgatan göteborg

O.A. Tobiason påbörjar nu fasadrenovering av denna vackra byggnad. Som vanligt vid renovering av tegelfasad fräser vi ur och omfogar teglet, byter eventuella trasiga stenar och stärker upp. Fasaden är dessutom ornamenterad och fantasifullt utsmyckat med maskaroner och lister av putsat bruk. Där det behövs återskapar och renoverar vi även sådana tidstypiska detaljer. Att göra det är en unik kunskap vi som byggnadsfirma besitter, inte minst tack vare vårt specialiserade gjuteri.

Not: Linnegatan 23 hänger ihop med fastigheterna på Nordhemsgatan 44 A och B som vi nu också renoverat. Se bilder och läs mer om det projektet här.

Klicka på bilderna för större versioner.

En maskaron tittar ner på gatan, Linnégatan 23, Göteborg.
Stora byggnadsställningar på Linnégatan 23, Göteborg.
Ornamentik och maskaroner på fasaden, Göteborg
Carl Antonsson
Carl Antonsson 031-83 06 45 carl@tobiason.se